Är man ansvarig för skador orsakade i tjänsten?

Jag jobbar som distributör för post, tidning och brev till brevlådor, under tiden som jag jobbade med att leverera så tappar jag greppet på vägen o åker ned i diket, jag är oskadad men bilen är inte funktionsduglig längre. Jag har inte fått någon information från min arbetsgivare, men hur ser det generellt ut? Brukar man bli återbetalningskyldig för reparationen av tjänstebilen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna situation aktualiserar framför allt skadeståndslagen (SkL), och det rör sig om en s.k. sakskada (skada på ett föremål som inte är en människa). SkL har regler om ansvar för sådana skador, men de tillämpas bara om inget annat följer av ett avtal eller i övrigt särskilda bestämmelser (1 kap. 1 § SkL). Det kan till exempel framgå av ditt anställningsavtal att du ansvarar för vissa skador i tjänsten. Jag kommer dock i fortsättningen att utgå från att det inte finns några sådana särskilda regler.

Utgångspunkten i ett anställningsförhållande är att arbetsgivaren ansvarar för sakskador som arbetstagaren vållar i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Detta gäller både i förhållande till ”utomstående” parter samt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ansvaret förutsätter att handlandet ska ha ett visst samband med arbetstagarens utförande av sitt arbete, vilket tycks vara fallet i din situation. Undantagsvis kan en arbetstagare göras direkt ansvarig för skador denne vållat i tjänsten. Det förutsätter dock att det finns ”synnerliga skäl” med hänsyn till omständigheterna (4 kap. 1 § SkL), och det är arbetsgivaren som måste bevisa att så är fallet. Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, och det är därför svårt att utkräva ansvar enligt denna regel.

Jag har visserligen inte all information, men utifrån det du skrivit verkar det inte finnas grund för att göra dig ansvarig för skadorna på bilen. Att din arbetsgivare tycks förhålla sig passiv till frågan pekar inte heller på att de skulle vara intresserade av att utkräva ansvar. Var dock noga med att se efter vad som står i ditt anställningsavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000