FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt26/04/2022

Är man ansvarig för hantverkare som skadar sig i ens hem?

Om jag är en bostadsrättsinnehavare och har en hantverkare som ska hjälpa mig på balkongen och ramlar ner och skadar sig. Är jag ansvarig då?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har ansvar för personskador som uppstår på hantverkare som utför arbeten i din bostadsrätt.

Juridisk bakgrund

Skador av olika slag regleras i skadeståndslagen (SkL), förutsatt att annan lagstiftning eller avtal inte reglerar specifika skador (1 kap 1 § SkL). Givetvis kan även diverse brott aktualiseras i skadefall, men dessa kräver uppsåt i regel (t.ex misshandel och skadegörelse, 3 kap 5 § och 12 kap 1 § brottsbalken, om uppsåt se 1 kap 2 § första stycket brottsbalken). Vad man är ansvarig för skadeståndsrättsligt behöver inte sammanfalla med att man begått brott.

Utgångspunkten är att var och en är ansvariga för sina egna skador, förutsatt att någon annan inte vållar dem. Således kan inte du bli ansvarig för andra personers skador, förutsatt att du inte orsakar dem. För att kunna anses ha orsakat en skada måste det föreligga culpa och adekvat kausalitet, vilket på juridiska betyder att det ska föreligga ett rimligt orsakssamband i förhållande till skadan, som uppstått genom avsiktligt eller vårdslöst handlande. Du ska, i ditt handlande, kunna ha förstått att skador skulle uppstå eller rimligen kunde ha uppstått. Detta kommer till uttryck i lagtexten där det står att man är ansvarig för de skador som man vållat genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen).

Svar

Svaret på frågan är således att det beror på om det faktiskt är du som orsakar skadan. Om du avsiktligen knuffar hantverkaren är du givetvis ansvarig, både skadeståndsrättsligt och straffrättsligt. Om han jobbade ute på balkongen, och ramlade på grund av sina egna misstag, som du inte var involverad i, är han själv ansvarig för skadorna.

Jag hoppas att du har fått svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000