Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?

2021-05-02 i Anställningsformer
FRÅGA
H har på sin fritid tagit fram en uppfinning som han visar sin kompis A. A blir mycket imponerad av H:s kreativitet och erbjuder honom anställning i sitt nystartade företag X. H, som varit arbetslös en tid, tackar ja. Två veckor senare undrar han om han verkligen är anställd eftersom han inte fått något skriftligt på att han fått jobbet. A säger att det inte behövs. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett anställningsförhållande kan inledas utan att den anställde fått skriva under på att han ska börja jobba. Din fråga regleras i Avtalslagen (AvtL) och Lagen om anställningskydd (LAS).

En anställning kan ingås formlöst, det krävs alltså inget skriftligt för att bli giltigt utan det kan även ske muntligt. Avgörande är om parterna bundit sig till ett avtal.

Avtalsbundenhet

Avtalsbundenhet kan uppstå bla. genom att två parter uttrycker samstämmmiga viljeförklaringar utifrån 1 kap AvtL om anbud och accept. Ett exempel på hur detta kan gå till i en anställningssituation är att en person erbjuder en annan ett jobb där den andra personen tackar ja - då har man bundit sig till ett avtal. Det är det som skett i erat fall, och H är därför anställd.

Skyldighet för arbetsgivaren att lämna information skriftligt

Det finns dock anledning till att vilja ha ett bevis på anställning skriftligt, exempelvis om en om tvist om anställningen skulle uppkomma så finns det bevis. Enligt 6c § LAS finns en skyldighet för arbetsgivare att inom en månad från att arbetstagaren börjat arbeta, lämna skriftlig information om viktiga villkor som rör anställningen. Exempel på denna information är att det ska framkomma om anställningen är tillsvidare eller ej, information om lön samt specificering av arbetsuppgifterna mm.

Sammanfattning

H är anställd då han har tackat ja till jobberbjudandet. H bör dock försöka få till avtalet skriftligt och arbetsgivaren A är även skyldig att inom en månad från tillträdet ge skriftlig information om arbetet till arbetstagaren H. A har alltså rätt i att det skriftliga inte behövs för att man ska vara anställd, men H har fortfarande rätt att få information skriftligt.

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?