Är man ALLTID skyldig, som arbetsgivare, att betala ut semesterersättning till tim- och/eller behovsanställda, oavsett ålder på den anställde ?

FRÅGA
Hej!Är man ALLTID skyldig, som arbetsgivare, att betala ut semesterersättning till tim- och/eller behovsanställda, oavsett ålder på den anställde ?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om semesterersättning finns i Semesterlagen (SemL).

Arbetsgivare är alltid skyldiga att betala semesterersättning till sina arbetstagare
Semesterersättning eller semesterlön är förmåner som alla arbetstagare har rätt till enligt lagen. (SemL 1 §) Det spelar ingen roll om arbetstagaren är tim- eller behovsanställd, eller vad arbetstagaren har för ålder. Är personen arbetstagare i lagens mening, så gäller Semesterlagen. Denna lag är i huvudsak tvingande till arbetstagarens förmån, vilket innebär att arbetstagare och arbetsgivare inte får avtala om sämre förmåner för arbetstagaren än vad lagen stadgar. Rätten till semesterersättning kan inte avtalas bort. (SemL 2-2 a §§)

Semesterersättning tjänas in av arbetstagaren och kan betalas ut direkt i samband med lönen varje månad eller sparas och betalas ut i samband med semesterledighet, s.k. semesterlön. Har arbetstagaren inte fått ut sin intjänade semester när anställningen upphör, ska beloppet betalas ut senast en månad efter avslutad anställning. (SemL 30 §)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (363)
2021-07-26 Kan semesterersättningen vara inräknad i lönen?
2021-07-20 Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?
2021-07-12 Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?
2021-06-24 Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer under semestern?

Alla besvarade frågor (94270)