Är luftkonditionering byggnadstillbehör?

2016-07-31 i Fastighet
FRÅGA
hej,är luftkonditionering fast eller lös egendom? Var i lagen kan man utläsa det?tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap 1 § Jordabalken är fast egendom jord och denna är indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. När det gäller luftkonditionering är det relevant att avgöra om det utgör byggnadstillbehör. Är det att anse som byggnadstillbehör räknas det som fast egendom.

Till byggnadstillbehör räknas sådant som är fast inredning samt annat som byggnaden blivit försedd med, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller blivit en del av denna. Med detta menas att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och byggnaden samt att föremålet ska vara till nytta för byggnaden oavsett vem som äger den. Detta framgår av 2 kap 2 § Jordabalken.

Hur luftkonditioneringen monteras är avgörande för att avgöra om den räknas som byggnadstillbehör och därmed som fast egendom. Räknas luftkonditionering inte som byggnadstillbehör anses den i stället vara lös egendom. Är det en portabel luftkonditionering som inte på något sätt byggts in i byggnaden är det möjligt att den inte räknas som byggnadstillbehör. Är luftkonditioneringen däremot inmonterad i byggnaden talar detta för att den utgör byggnadstillbehör. Huruvida luftkonditioneringen utgör fast egendom eller inte blir därför en bedömning från fall till fall.

Värt att tillägga är att en fastighetsägare vid en försäljning kan undanta byggnadstillbehör, och därmed ta med sig föremål istället för att lämna kvar dem. Att ett föremål är undantaget bör dock framgår tydligt.

Jordabalken hittar du här

Hoppas att du fick svar på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88404)