Är löfte om gåva av fast egendom mellan makar bindande?

2021-03-14 i Gåva
FRÅGA
Hej! Jag och min make ska nu skilja oss. Jag undrar nu hur det blir med huset vi äger tillsammans? Han sa att jag ska få den som gåva, men frågan är nu så. Hur är det med att ge en gåva? Kan den personen som gav gåvan ångra sig? Alltså kan personen ta tillbaka sin gåva?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur blir det med huset?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Därmed kommer huset att ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. Eftersom du skriver att huset ägs av er båda kommer den andel som vardera make äger att ingå vid beräkning av andelarna i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag av skulder läggs sedan samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Löfte om gåva

En utfästelse av den ena maken att under äktenskapet ge den andra maken en gåva är utan verkan (8 kap. 2 § ÄktB). Att en make lovar eller säger att den andre maken ska få en fastighet är inte bindande. Maken har då ingen rättslig skyldighet att överlåta huset till dig.

När är en gåva av fast egendom bindande mellan makar?

För att en gåva om fast egendom mellan makar ska vara bindande krävs en skriftlig handling som uppfyller samma formkrav som vid köp av fast egendom (4 kap. 29 § JB). Det måste med andra ord finnas en skriftlig handling som är undertecknat av båda parter samt innehåller en överlåtelseförklaring. Det krävs också att gåvan har registrerats hos Skatteverket (8 kap. 1 § ÄktB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96531)