Är lagen om uthyrning av egen bostad tillämpbar?

2021-03-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Om min dotter hyr en privat bostad ( del av villa) och de vill ha ett avtal på sex månaders uppsägningstid, kan vi då hänvisa till sveriges domstolar.se och denna text för att hävda att båda har rätt säga upp innan ( 1 resp 3 mån) trots att avtalet satts till sex mån? 'Kan jag säga upp ett tidsbestämt avtal till en tidigare tidpunkt än när hyrestiden går ut?Både hyresvärden och hyresgästen kan bryta avtalet i förtid.Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Rätten att säga upp gäller i alla situationer. Det krävs alltså inga speciella skäl.'(Sveriges domstolar.se)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den text från svenska domstolar som du hänvisar till i din fråga finns ursprungligen i lagen om uthyrning av egen bostad (3 § andra stycket Privatuthyrningslagen).

Det som avgör ifall du kan använda texten för att ge din dotter rätt till 1 månads uppsägningstid är ifall lagen är tillämpar. För att lagen ska vara tillämpbar måste vissa kriterier vara uppfyllda. Lagen är endast tillämpar när en privatperson hyr ut sin egen bostadsrätt eller villa och när uthyrningen inte sker i näringsverksamhet (1 § första stycket Privatuthyrningslagen). Det första gäller i princip alla fall när hyresvärden hyr ut sin egen bostad som inte är en hyresrätt. Lagen går inte att tillämpa när hyresvärden hyr ut hyresrätter i andra hand. Om hyresvärden hyr ut flera bostäder så gäller lagen endast för den första bostaden denne hyrde ut. Bostaden ska också hyras ut utanför näringsverksamhet.

Om kriterierna ovan är uppfyllda blir lagen tillämpbar. I situationer där den inte är tillämpbar brukar istället reglerna i Jordabalken tolfte kapitel bli tillämpbara.

Sammanfattning

Förutsatt att lagen är tillämpbar kan du använde den för att kräva att din dotter ska ha en 1 månads uppsägningstid. Min rekommendation är att utgå från lagen direkt när du för dialogen med hyresvärden!

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?