FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/04/2019

Är köparen skyldig att betala när han inte kan bevisa att det föreligger en ångerrätt i avtalet?

Vi är ett UF-företag som säljer anti-skimmingkort, ett kort som hindrar eventuella kortbedrägerier via den nya "blipp" funktionen som de flesta bankkort idag har. Vi kom överens om med en ägare till en lokal Ica butik muntligt att han skulle köpa 100 kort av oss för att sälja i hans butik. Vi nämnde eventuell möjlighet att vi skulle kunna köpa tillbaka korten för det reducerade priset vi sålde de till honom för men gjorde aldrig några färdiga bestämmelser kring det. Vi skickade fakturan på de 100 korten som vi överlämnat till honom ungefär en och en halv månad sen och han har ännu inte betalt. Inte förrän efter fakturans förfallodatum, när vi frågade om han tänkt betala så svarade han med att han ville makulera fakturan/ sälja tillbaka korten till oss. Våra förhandlingar skedde muntligt med honom och vi hade som sagt nämnt möjligheten av att köpa tillbaka korten, men inga slutgiltiga bestämmelser gjordes. Det har nu gått 2 veckor efter fakturans förfallodatum, vi har mailkontakt med honom och vi har hänvisat till köplagen att han helt enkelt är skyldig att betala. Han har inte styrkt sina påståenden om sin rätt att få sälja tillbaka korten med någon som helst laghänvisning eller andra bestämmelser mellan oss. Enligt oss anser vi han är skyldig att betala sin faktura då dels vi inte bestämde något om någonting liknande en ångerrätt, detta krävs då köplagen som antas mellan två företag som här är dispositiv och sådana måste göras tydligt, helst skriftligt. Har vi rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag kommer att börja med att förklara vad som gäller i er situation för att sedan ge er rekommendationer och råd om hur ni kan gå vidare. Det kan inledningsvis sägas att regler om avtal och köp mellan företag finns i avtalslagen respektive köplagen.

Ni har rätt att kräva betalning

Ett bindande avtal uppkommer då ni som säljare ger ett anbud och köparen ger en accept (1 § avtalslagen). För att ett avtal ska uppkomma krävs att ni som säljare ger ett pris som båda parterna är överens om. I lagens mening så är munliga och skriftliga avtal som huvudregel lika bindande, även om muntliga avtal är svåra att bevisa. I ert fall tolkar jag det som att ni gett ett muntligt anbud och fått tillbaka ett muntligt accept, därmed föreligger ett bindande muntligt avtal.

För att en ångerrätt ska gälla krävs det att säljare och köpare avtalar om det då det inte finns några sådana bestämmelser i köplagen (2 § köplagen). Jag tolkar det som att köparen anser att ni avtalat om någon from av ångerrätt medan ni inte anser att ni gjort det. Min bedömning är att det utifrån vad ni beskrivit inte finns något sådant i och med att det endast kom på tal och aldrig bestämdes helt och hållet varken muntligt eller skriftligt. Det bör därmed inte föreligga en ångerrätt för köparen.

I och med att köparen vägrar att betala i tid och medverka till köpet och detta inte bror på omständigheter från er sida så får ni så som ni också har gjort, kräva betalning eller annan fullgörelse. Ni har även rätt att häva köpet samt kräva skadestånd (51 § köplagen).

Ni kan ansöka o betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Som jag förstått det så har ni försökt kräva betalt utan framgång. Det ni kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. För att ansöka om betalningsföreläggande krävs det att sista dagen för betalning ska ha passerat. En ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla innehålla fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som begärs. Ni kan ansöka om betalningsföreläggande HÄR.

När ni har gett in ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att begära att köparen ska yttra sig om betalningsskyldigheten. Om köparen bestrider betalningsskyldigheten kommer ni att underrättas om det och kan då välja att överlämna målet till tingsrätten som får göra en bedömning.

Slutliga råd

Sammanfattningsvis så är min bedömning att ni har rätt i era påståenden. Dock är det stora problemet i ert fall att det inte finns någonting skriftligt. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal, dock är det väldigt svårt att eventuellt bevisa för tingsrätten att det här köpet har skett och att ni inte avtalat om ångerrätt. Lika mycket som köparen inte kan bevisa att en ångerrätt existerar, lika mycket kan det inte bevisas att det föreligger ett korrekt muntligt avtal. Köparen skulle kunna hävda vad som helst i den situationen, utan att ni kan motbevisa det. Det är därför väldigt viktigt och starkt rekommenderat att alltid ha sådana här typer av avtal skriftligt, för att undvika framtida tvister och bevisproblematik.

Mitt råd är att ni ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Bestrider köparen detta kan ni alltid prova med att överlämna målet till tingsrätten. Tänk dock på att det krävs att ni kan kunna bevisa och styrka era påståenden i tingsrätten och att det kan bli väldigt svårt utan skriftliga bevis.

Lycka till och tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”