Är konsumentköplagen civilrättslig eller offentligrättslig?

Är konsumentköplagen en civilrättslig eller en offentligrättslig lag? Den reglerar ju förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare, men näringsidkare kan vara en fysisk eller juridisk person och som jag läst på Ageras.se kan staten vara en juridisk person??? "Exempel på juridiska personer är bland annat kommuner och landsting, föreningar och stiftelser, handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag. Även svenska staten räknas som en juridisk person." (https://www.ageras.se/ordlista/juridisk-person)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen är en civilrättslig lag då den reglerar förhållandet mellan privata rättssubjekt. Civilrätten reglerar så att säga ett horisontellt rättsförhållande mellan enskilda medborgare, dvs hur vi ska bete oss mot varandra. Staten kan visserligen vara en juridisk person, men ingen näringsidkare som konsumentköplagen föreskriver.

Offentligrättslig lagstiftning behandlar" det allmänna" och därmed ett vertikalt rättsförhållande, dvs mellan stat och enskilda. Det vertikala rättsförhållandet återspeglar mer den maktutövning som staten har över sina medborgare. Exempel på offentligrättsliga lagar är inkomstskattelagen och förvaltningslagen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”