Är konkurrensklausul i anställningsavtal giltig?

2017-10-30 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej.Jag skrev på ett anställningsavtal för ca 1 år sen och då hade företaget bifogat ett extra kontrakt där de står att vid uppsägning får jag inte starta eget inom ett år då jag ev kunde åta mig deras kunder. Detta är inom bygg branchen.Min fråga är om detta kontrakt är lagligt?Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal är juridiskt bindande.

Regler om avtals giltighet återfinns i avtalslagen (AvtL).

Till att börja med kan nämnas att det råder avtalsfrihet inom den svenska avtalsrätten och huvudregeln är att avtal alltid ska hållas.

Konkurrensklausuler i ett anställningsavtal är allmänt accepterade. Dessa klausuler används för att förlänga arbetstagarens lojalitet gentemot arbetsgivaren en tid efter det att anställningsförhållandet har upphört. Konkurrensklausuler får dock inte sträcka sig längre än till vad som kan anses vara skäligt.
(38 § AvtL).

Skälighetsbedömningen av en konkurrensklausul görs utifrån bland annat faktorer så som:
* arbetsgivarens berättigade intresse för klausulen,
* arbetsgivarens kvalificerade position,
* vad arbetstagaren förhindras att göra,
* konkurrensklausulens tidsfrist,
* konkurrensklausulens geografiska räckvidd och
* eventuell ekonomisk kompensation (ex. högre lön eller inkomst under den tid som konkurrensklausulen sträcker sig).

I ditt fall kan din arbetsgivares berättigade intresse vara att du inte åtar dig företagets kunder. Enligt eran konkurrensklausul förhindras du att starta eget företag, vilket inte påverkar dina möjligheter att ta anställning hos ett annat företag med konkurrerande verksamhet, hos kommunen eller rentav starta eget företag som inte bedriver någon konkurrerande verksamhet. Klausulen innebär alltså inte att du är belagd med ett generellt yrkes- eller näringsförbud. Konkurrensklausulen begränsar sig till ett år, vilket får anses som en skälig tidsfrist. I och med att jag inte känner till övriga faktorer som kan vara av betydelse för skälighetsbedömningen, så kan jag tyvärr inte uttala mig kring dessa i ditt fall.

Sammanfattningsvis är konkurrensklausulen i ditt avtal lagligt. Det tycks även luta mot att det är skäligt med den begränsningen att jag bara har kunnat uttala mig angående vissa bedömningsfaktorer.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har vidare funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (110)
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde

Alla besvarade frågor (95696)