FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/11/2017

Är konkurrensavtal efter uppsägning gällande?

Jag är uppdragsanställd på ett bemanningsföretag. Nu står det i avtalet att jag inte får ta anställning på annat bemanningsföretag förrän efter 6 månader. Är detta giltigt. Finner det märkligt då det inte handlar om deras egna kunder eller annat. Mvh Anna

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller konkurrensavtal som hindrar anställda från att ta anställning hos en ny arbetsgivare kan följande sägas:

Konkurrensavtal är i grunden tillåtna. Det finns alltså inget absolut förbud mot sådana. Däremot kan konkurrensavtal vara oskäliga, vilket innebär att de är mer långtgående än vad som kan anses rimligt. Regler som behandlar oskäliga konkurrensavtal återfinns i avtalslagens 38 §. En sådan bedömning grundas på en rad olika faktorer, såsom vilken typ av tjänst det rör sig om och hur konkurrensutsatt branschen är. Generellt kan sägas att ju högre lön och position du har, desto mer ingripande kan en konkurrensklausul vara utan att den bedöms vara oskälig. Om du genom din anställning förvärvat värdefull kunskap ("know how") bidrar det också till att motivera en mer ingripande konkurrensklausul.

Det är således en individuell bedömning som görs. I ditt fall är det svårt att dra några slutsatser utan att ha sett ditt anställningsavtal, men det kan generellt sägas att konkurrensklausuler som sträcker sig längre än två år oftast anses vara oskäliga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000