Är kommunstyrelsen en förvaltningsmyndighet och kan de fatta normbeslut?

2020-03-06 i Myndigheter
FRÅGA
Är kommunstyrelsen en förvaltningsmyndighet?Kan kommunstyrelsens beslut vara ett sk normbeslut?
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga regleras dels i regeringsformen (RF), dels förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL).

Inledningsvis kan det vara värt att nämna att det finns två sorters myndigheter; förvaltningsmyndigheter respektive andra myndigheter. Det som är lika för båda typerna är att dessa utgöra vardera en egen enhet inom den offentliga förvaltningen, dvs. är en organisation med ett visst specifikt uppdrag (beroende på vilken myndighet det är) samt ansvarsområde.

"Är kommunstyrelsen en förvaltningsmyndighet?"

Kommunstyrelsen är en förvaltningsmyndighet (1 kap. 8 § RF). För att vara mer precis är kommunstyrelsen en kommunal förvaltningsmyndighet (6 kap. 1 § KL). Kommunstyrelsen kan vidare vara en regional eller lokal förvaltningsmyndighet, dvs. tillhöra landstingskommunerna eller kommunerna.

Att det är en förvaltningsmyndighet innebär kort uttryckt att det är en egen självständig inom den kommunala förvaltningen. Grundläggande bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas verksamhet återfinns i övrigt reglerat i (FL)

Detsamma gäller för statliga förvaltningsmyndigheter - att de är en självständig organisation enhet inom det statliga området. Ett exempel på en statlig förvaltningsmyndighet är Skatteverket bl.a (se 12 kap. 1 § RF).

Andra myndigheter: Exempel på andra myndigheter som inte är förvaltningsmyndigheter är bl.a. regeringen och domstolarna (1 kap. 8 § RF).

Kan kommunstyrelsens beslut vara ett sk normbeslut?

Kommunstyrelsens beslut kan vara ett så kallat normbeslut. Att det är ett normbeslut innebär att det rör sig om ett beslut om föreskrifter enligt 8 kap. RF. och att det är beslut som är allmänt formulerade till sitt innehåll och de får verkningar för en obestämd krets adressater (dvs. personerna som är skrivna i kommunen i fråga). Med andra ord är normbeslut föreskrifter allmänna beslut och som alltså omfattar samt påverkar en obestämd krets adressater; dvs. de är inte riktade till en viss specifik grupp adressater.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (354)
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?
2020-09-07 Hur vet man att brev till häktet når fram?

Alla besvarade frågor (84173)