Är kommunens avtal en allmän och offentlig handling?

2019-06-01 i Sekretess
FRÅGA
Kommunen och sekretessMin kommun – Helsingborg – säger att de har ett avtal med företag som heter Qsg Bevakning – avtalet handlar om att bevaka – kanske – kommunala parkeringarNär jag frågade om jag ska kunna få läsa avtalet fick svaret – nej.Är det någon sekretess garanterad av lagren?Eller är det bara den kommunal lagtrots?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en handling ska vara allmän krävs att den:

1) förvaras hos myndigheten, och

2) ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten (se 2 kap. 3-4 § tryckfrihetsförordningen (TF)).

Därmed är avtal med en kommun allmänna, vilket innebär att de som huvudregel även är offentliga och tillgängliga för allmänheten (se 2 kap. 1 § TF). Däremot kan handlingen vägras lämnas ut av kommunen på grund av att uppgifter däri omfattas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, med andra ord sekretess.

För att besvara om kommunen hade rätt att avslå din begäran hade jag behövt veta vilka skäl kommunen stödde sig på. När du fick din begäran avslagen borde du ha fått ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till beslutet (se 2 kap. 15 § TF)). Jag råder dig därför till att kontakta lawline igen med preciserade uppgifter kring detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (259)
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet
2021-05-29 Sekretess hos polisen

Alla besvarade frågor (93068)