Är kannibalism tillåtet i nöd?

FRÅGA
Jag läste ert svar på frågan om att kannibalism, självklart, är olagligt i Sverige. Mina frågor är; Vad ingår i "force majeure" ? Är kannibalism olagligt vid force majeure? Jag har sett filmen "Alive" (flygkrasch i Anderna) där passagerarna äter av de av avlidna. Är detta force majeure eller brott mot griftefriden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ur ett avtalsrättsligt perspektiv

Först och främst bör klargöras att begreppet "force majeure" hör till avtalsrätten där det kommer till uttryck i avtalsklausuler. Klausulen används i syfte att reglera situationer som parten varken kan påverka eller förutse, t.ex. naturkatastrofer. Den direkta översättningen av ordet från franskan är nämligen "större eller högre makt". Nog om denna kuriosa. Jag har svårt att se hur kannibalism skulle kunna bli gällande genom avtal med force majeure-klausuler. Det finns nämligen ett annat latinskt begrepp som blir gällande i sådant fall: Pactum Turpe. Pactum Turpe är en inskränkning i avtalsrätten som innebär att olagliga/omoraliska avtal inte erhåller rättsordningens skydd.

Ur ett straffrättsligt perspektiv

En straffbelagd gärning, som förövas i vissa fall av nöd, är tillåten under förutsättning att den inte är oförsvarlig (24 kap. 4 § brottsbalken (BrB)). Nödbestämmelsen förutsätter alltså att gärningsmannen befunnit sig i en nödsituation och att gärningen inte bedöms vara oförsvarlig. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv och hälsa. Historien kryllar av exempel där skeppsbrutna dödat andra i kampen om vrakdelar att flyta på (ex. Karneades bräda) eller för att kunna överleva på en flotte. Det kanske mest kända av alla engelska straffrättsfall - Dudley and Stephens från 1884 - rörde tre sjömän där en av dem somnade, varpå de två andra åt upp denne för överlevnads skull. Sådana gärningar är enligt svensk rätt inte tillåtna på grund av nöd (oförsvarliga).

Detta hindrar inte att ansvarsfrihet ändå skulle kunna vara möjlig i enlighet med reglerna om nödexcess (Kriminalrättens grunder, s. 224). Excess innebär att någon överskrider det tillåtna för att denne haft svårt att besinna sig (24 kap. 6 § BrB). Hunger, kyla och andra tuffa omständigheter kan vara faktorer till att någon har svårt att besinna sig, utifrån din fråga. Gärningen skulle då fortfarande inte anses vara rättfärdigad och därmed vara otillåten, men gärningsmannen skulle kunna bli ursäktad för att ha begått gärningen. Det bör noteras att jag endast gjort straffrättsliga spekulationer och att någon vidare utredning om nödexcessen i detta fall inte finns i svensk rätt.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)