Är kamin och kyl/frys ett byggnadstillbehör eller inte?

2021-08-19 i Fastighet
FRÅGA
Jag har löst ut min bror från vårt gemensamma fritidshus. Han har för mer än 10 år sedan köpt en kamin samt en kyl/frys. Han menar att han har rätt att ta dessa saker. Kan det stämma?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över ifall kaminen och kyl/frysen tillhör din bror som köpte dem till fritidshuset eller om de tillhör huset och därmed dig. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av jordabalken (förkortas JB).

Vem har rätt till kamin samt kyl/frys?

Det som är avgörande för svaret på din fråga är om kaminen och kyl/frysen räknas som byggnadstillbehör eller inte. Det som är ett byggnadstillbehör anses nämligen tillhöra huset och följer därför med huset vid ett ägarbyte.

Ett byggnadstillbehör är fast inredning och annat som byggnaden har blivit försedd med. Denna inredning och annat ska vara ägnat att stadigvarande användas för byggnaden eller en del av byggnaden. Exempel på sådant som per definition klassas som byggnadstillbehör är en kamin (2 kap. 2 § första stycket JB). Vidare är även kyl/frys sådant som för en bostad klassas som byggnadstillbehör (2 kap. 2 § andra stycket första punkten JB).

Svaret på din fråga är alltså att det inte stämmer att din bror har rätt att ta kaminen samt kyl/frysen. Dessa föremål klassas som byggnadstillbehör och tillhör därför dig nu när du ensamt äger huset. Har ni vid utköpet avtalat om annat så gäller givetvis det men utan avtal eller liknande så har din bror inte rätt till kaminen eller kyl/frysen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96507)