Är jag tvungen att genomföra ett tandläkarbesök?

FRÅGA
Jag har en fråga som kanske är lite ovanlig, men den lyder såhär: Jag har fått ett brev från min tandläkare (Folktandvården) där dem har bett mig att ringa dem för att boka en tid senast 17/7. Jag har tidigare ombokat/avbokat mina besök då förhinder har uppkommit, sjukdom osv. Nu är min fråga: Eftersom jag är under 23 år, kan dem då tvinga mig att boka en undersökning? Och vad kan isåfall hända om jag inte ringer och bokar en undersökning? Anledningen är att jag inte har några problem så ser ingen anledning till besöket. Dem är oftast väldigt oförstående och därav vill jag helst inte prata med dem. Försök gärna att svara så utförligt som möjligt med olika syn på det hela och gärna råd hur jag ska göra. Behöver hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad tråkigt att du har blivit dåligt bemött. Jag ska försöka att hjälpa dig att reda ut hur det ser ut juridiskt. Din fråga handlar generellt om tandvård och i synnerhet vad man är tvungen till. Vi rör oss då främst i tandvårdslagen (TvL) och i en av grundlagarna, regeringsformen (RF).

Vård kräver ditt samtycke

Sjukvård inklusive tandvård är i grund och botten ett slags ingrepp mot ens kroppsliga integritet. Man ska inte behöva utstå ingrepp mot sin kroppsliga integritet, förutom om det finns undantag enligt lag (2 kap. 6 § RF). Lagparagrafen ska alltså skydda individer mot godtyckligt fysiskt våld mot ens egen vilja.

Tandläkaren kan inte tvinga dig

Ett lagligt ingrepp kan däremot till exempel vara tandvård. Svensk tandvård har som mål att erbjuda god tandvård (3 § första stycket TvL). Även om det inte står uttryckligen i lagen kan man dra en parallell till övrig medicinsk rätt som säger att samtycke är grunden för all vård förutom psykiatrisk tvångsvård. Alltså behövs ditt samtycke för att du ska få tandvård.

Din tandläkare kan följaktligen inte heller tvinga dig att boka en tid. Att boka en tid är ett sätt att ingå avtal. Avtal som har kommit till stånd på obehörigt sätt, till exempel under tvång, är ogiltiga (3 kap. 29 § avtalslagen). Tidsfristen som tandläkaren har skrivit är ingen laglig frist utan en administrativ frist som tandläkaren förmodligen använder sig av för att kunna planera bokning och genomförande av tandläkarbesök.

Tandläkaren måste erbjuda dig vård

Din tandläkare kallar dig regelbundet snarare för att den är skyldig att erbjuda dig tandvård, särskilt eftersom du som är under 23 år klassas som ett barn. Om du avböjer din tid kommer tandläkaren förmodligen att fortsätta att kalla dig och att erbjuda dig en tid. Annars kan tandläkaren riskera skadeståndsansvar för att ha underlåtit ansvar för att se efter dina tänder (7 § första punkten TvL).

Om du är under 18 år

Du skriver att du är under 23 år. Om fallet är så att du också är under 18 år har din/a förälder/föräldrar eller vårdnadshavare ansvar för dig och att du får den vård du behöver. Även om du anser att tänderna inte behöver tandvård så kan det vara en klok idé att informera dina föräldrar om det. Teoretiskt sett kan de nämligen bli ansvariga för att inte haft ditt bästa i åtanke (6 kap. 1, 2 §§ föräldrabalken). Detta gäller dock bara om du är under 18 år.

Vad jag råder dig att göra

Jag förstår vad du menar med att du inte har något behov av tandvård i nuläget. Vad tråkigt att du har blivit dåligt bemött; så ska det inte behöva vara. Jag har i uppgift att ge juridiska råd, inte råd angående vård, men jag kan säga rent allmänt att du så klart kan vända dig till en privat tandläkarklinik nära dig. Du som är under 23 eller 24 år (varierar på region) har oftast rätt till att få gratis tandvård även där.

Om jag vore du skulle jag kontakta tandläkaren skriftligen och förklara att du inte vill boka en tid eftersom du inte har några problem. Förmodligen kommer dock tandläkaren fortsätta att kalla dig. Om du har blivit och blir dåligt bemött skulle jag vända mig till en annan tandläkare. Alltså blir du nog förmodligen fortsatt kallad, men du ska hur som helst veta att du under inga omständigheter är tvungen att boka eller genomföra ett tandläkarbesök.

Jag hoppas att det löser sig!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (261)
2021-02-28 Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?
2021-02-22 Har jag rätt att välja abortmetod?
2021-01-30 Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
2021-01-30 Kan man anmäla vården om man upplever att dem gjort något fel i den medicinska behandlingen?

Alla besvarade frågor (89887)