FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen26/09/2018

Är jag tvungen att betala tillbaka pengarna till en kund som inte fått sina varor när jag har bevis för att jag postade dem?

Hej. Jag postade ett paket med varor till en kund som handlat av mig för ett par veckor sedan, men eftersom postens datorer ej fungerade så fick jag inget kollinummer utan dom bad mig skicka det som vanligt brev. Jag fotade paket när jag lämnade in det och skickade fotona till mottagaren. Detta paket har inte kommit fram och posten vill inte ersätta eftersom det ej finns kollinr.

Vad gäller med ersättning, är jag tvungen att betala tillbaka pengarna till mottagaren av paketet eftersom hon ej fått sina varor, jag har ju skickat bild på paketet att det är inlämnat till henne?

Och nästa fråga; har posten inget ansvar alls?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver att du har skickat varorna till en kund och kunden verkar vara en enskild person, så utgår jag från att det rör sig om ett konsumentköp. Med andra ord förstår jag det som att du i driver någon form av affärsrörelse och har sålt något till en privatperson. Då gäller reglerna i konsumentköplagen (KköpL).

När säljaren levererar varan övergår risken för den på kunden vid avlämnandet

Det som är viktigt här är vem som har ansvar för varan under transporten. Man brukar tala om att någon bär risken för varan. Risken för varorna övergår från dig till kunden när varorna har avlämnats (KköpL 8 §).

Varorna är avlämnade när de har kommit i kundens besittning (KköpL 5 §). Det betyder att kunden ska ha tagit hand om varan eller fått den levererad till sitt hem av någon postservice. Det betyder alltså att varorna i ditt fall skulle ha blivit avlämnade när posten levererades. Eftersom de kom bort i posten så har de inte avlämnats och risken för dem har inte gått över till kunden.

Det betyder alltså att du har ansvar för varorna och antingen får ersätta dem med en andra uppsättning varor eller betala tillbaka pengarna som kunden har betalat. Ditt ansvar påverkas inte av att du kan bevisa att du skickade iväg varorna.

Har posten något ersättningsansvar?

Eftersom det är posthanteringen som resulterat i din förlust i det här fallet, så är det till postföretaget som du ska rikta krav på ersättning. Tyvärr ersätts, som du redan fått erfara, inte vanlig post. Där finns det inte något egentligt kvitto som kan bevisa att du har skickat paketet.

Det finns många olika företag som sköter leveranser, men eftersom du bara skriver posten antar jag att det rör sig om Postnord. I så fall kan du begära en omprövning av deras beslut att inte ersätta dig via deras kundombudsman. Du kan försöka att visa upp dina foton från när du skickade paketet. Jag tror dock att det sannolikt inte kommer accepteras som ett alternativ till ett kvitto på försändelsen.

Sammanfattning och rekommendationer för framtiden

Tyvärr finns det väldigt lite du kan göra i den här situationen. Du har varit ansvarig för varorna i förhållande till din kund under transporten och kan därför inte behålla pengarna som kunde betalat om du inte ersätter de försvunna varorna med nya varor. Posten är ansvarig för varorna i förhållande till dig, men sannolikheten att du kan få ersättning i det här fallet är ganska liten. Du kan självklart försöka begära en omprövning hos deras kundombudsman.

För dig blir det desto viktigare att tänka på framtida kunder som du ska skicka varor till. Eftersom du är ansvarig för varan när den transporteras till en kund, så måste du ha olika sätt att försäkra dig för förluster som kan uppkomma under transporten. Det gör du enklast genom att alltid skicka varor som rekommenderade försändelser med posten. Om du testar olika transportföretag ska du alltid kolla vad de har för avtalsvillkor och garantier för försvunna försändelser. Om du skickar mycket varor till olika kunder kan det också vara bra för dig att titta på företagsförsäkringar som passar för din verksamhetstyp.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och jag beklagar att jag inte kunde ge ett mer positivt svar.

Om du funderar på något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare