Är jag som hustru ansvarig för min mans skulder?

FRÅGA
Är en hustru ansvarig för sin mans skulder om hon inte har skrivit under något?
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB), jag kommer att hänvisa till ÄktB när jag svarar på din fråga. Jag utgår från att inget äktenskapsförord finns med hänsyn till att du skriver att hustrun inte skrivit på något.

Vad säger äktenskapsbalken om skulder?

Som huvudregel gäller att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär alltså att en borgenär (den som maken har en skuld till) inte kan kräva hustrun på pengar. Utan borgenären får kräva den make som är skuldsatt på pengar. Man ansvarar alltså helt själv för sina egna skulder.

Det är viktigt att komma ihåg att detta inte gäller vid gemensamma skulder, till exempel om makarna tecknat ett gemensamt lån. Har man tecknat ett gemensamt lån har man ett lika stort ansvar för skulden. Borgenären kan då kräva vilken make som helst på hela beloppet. Men som utgångspunkt ansvarar varje make för sin egna skuld.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1214)
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?
2021-03-31 Gifta sig med någon som inte har uppehållstillstånd

Alla besvarade frågor (91130)