Är jag skyldig att vid drogtest på arbetsplatsen meddela min arbetsgivare om att jag går på mediciner?

2019-07-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, startade nyligen på ett nytt arbete och vart tillfrågad om att göra ett narkotikatest hos avonova företagshälsa. Väl på plats hos avonova så vart jag frågad om jag intog några mediciner, vilket jag tar, men jag svarade nej pga att jag tycker att det är min ensak och något som de inte har att göra med. Avonova ringde upp en vecka senare och berätta om att de funnit spår av morfin i mitt prov, jag blev kallsvettig och berätta om medicinerna som jag tar för psykisk ohälsa, därpå han svara att han skulle vidarebefordra testresultatet till min arbetsgivare. Det här är något som jag anser att de inte har något att göra med, mitt privatliv. Är jag skyldig att berätta vilka mediciner jag intar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att kunna besvara din fråga så antar jag att din fråga berör en anställning som inte är statlig eller kommunal, utan är hos en privat arbetsgivare. Om du är anställd inom den offentliga sektorn gäller andra regler än de jag kommer redogöra för nedan.

Allmänna bestämmelser kring drogtester i samband med arbete

Enligt 3 kap. 2 § och 2 a §§ arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ett ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagaren. En del av arbetet i att främja arbetsmiljön kan vara att utföra medicinska kontroller av arbetstagaren, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Drogtester är i sammanhanget en typ av medicinsk kontroll, varför din arbetsgivare kan ha rätt att utföra en sådan kontroll.

3 § AFS 2005:6 säger att drogtester kan vara motiverat vid arbeten som innebär risk för olycksfall, och ett vanligt sätt att reglera detta är via en drogpolicy där det framgår hur detta hanteras på den specifika arbetsplatsen. En arbetsgivare kan dock i praktiken aldrig tvinga en arbetstagare att genomgå ett alkohol- eller drogtest, men en vägran från arbetstagarens sida kan utgöra saklig grund för uppsägning (7 § Lagen om anställningsskydd)

För att en arbetsgivare på den privata sektorn skall kunna alkohol- eller drogtesta personalen krävs enligt Arbetsdomstolens praxis att man avtalat om detta i anställnings- eller kollektivavtal. Dessutom skall arbetsgivarens behov av att testa personalen väga tyngre än arbetstagarens behov av skydd för den personliga integriteten. I denna intresseavvägning får man bl a ta hänsyn till vad det är för slags arbete och om det verkligen är nödvändigt att testa personalen. Arbetsgivarens behov av en säker arbetsmiljö har vägt tungt i Arbetsdomstolens praxis (se AD 1991:45)

Vad innebär detta för arbetstagaren?

Eftersom att en arbetsgivare måste ha avtalat om drogtestet i ett anställnings- eller kollektivavtal, har du accepterat avtalet om drogtest genom att anta anställningen. Det spelar ingen roll om du är med i något fackförbund eller inte, eftersom kollektivavtal gäller för samtliga på arbetsplatsen.

Om du testar positivt för en drog på din arbetsplats, är din arbetsgivare enligt lag skyldig att erbjuda dig rehabiliteringsåtgärder, och du som arbetstagare är skyldig att medverka i dessa (3 kap. 2 a § 3 st AML och 30 kap. Socialförsäkringsbalken). Om du inte medverkar eller samarbetar i samband med ditt drogtest, har din arbetsgivare rätt att omplacera dig till ett mer passande arbete, eller helt skilja dig från din anställning (7 § Lagen om anställningsskydd).

Genom att du tog ett drogtest och inte tillkännagav att du tog mediciner som kunde påverka resultatet, har du indirekt valt att inte samarbeta i samband med ditt drogtest. Oavsett om du anser att din medicinering är ditt privatliv eller inte, har du accepterat att drogtest ska utföras och därmed även accepterat att din arbetsgivare får reda på ditt provresultat.

Du har alltså ingen egentlig skyldighet att berätta om dina mediciner, men du har en skyldighet att samarbeta i och med drogtestet som du accepterat genom din anställning.

Mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare om dina mediciner, eftersom det kan innebära att du får behålla din anställning eller slipper medverka i rehabiliterande åtgärder som du kanske egentligen inte behöver – eftersom ditt provresultat beror på mediciner som du fått genom laglig väg. Din arbetsgivare har ingen rätt att sprida informationen vidare, eftersom det är känslig information som då omfattas av GDPR och som även kan vara av betydelse för din arbetsmiljö.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1726)
2020-05-30 Arbetsgivarens skyldighet vid omplacering
2020-05-30 Betalt på röda dagar?
2020-05-29 Erinran som bevismaterial
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

Alla besvarade frågor (80492)