Är jag skyldig att inställa mig till ett förhör hos polisen?

2021-05-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag är kallad till polisen för att höras om mina iakttagelser på en fest där en ytlig bekant till mig blev misstänkt för ringa misshandel. Jag tycker inte det jag såg var någon misshandel, men polisen kan förstås ha en annan uppfattning. Min fråga är: Är ja skyldig att inställa mig i förhör hos polisen, eller kan jag meddela att jag inte kommer? Om jag går dit, är jag skyldig att svara på frågor?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar till dig.

Du är skyldig att inställa dig till förhöret

Under en förundersökning får polisen hålla förhör med vem som helst som antas kunna lämna information till hjälp för utredningen av brottet (23 kap. 6 § RB). Därför finns det en skyldighet att inställa sig till ett polisförhör som man har blivit kallad till. Svaret på din första fråga är därmed ja – du är skyldig att inställa dig till förhöret.

Väljer du att inte gå på förhöret kan du komma att bli kallad till ett nytt förhör med vite som följd om du inte inställer dig. Det innebär att du kan bli beordrad att betala en summa pengar, vite, om du inte följer myndighetens kallelse (23 kap. 6 a § RB).

Det är också möjligt för polisen att hämta en person som inte inställer sig, men det gäller bara i undantagsfall (23 kap. 7 § fjärde stycket RB).

Du är inte skyldig att svara på frågor

Vad gäller din andra fråga är svaret däremot nej – du är inte skyldig att svara på frågor under förhöret. Du är inte heller skyldig att tala sanning. Väljer du att inte uttala dig alls kommer det att antecknas av polisen.

Avslutningsvis kan det vara bra att du känner till att polisen inte kan begära att du stannar kvar för förhör i mer än sex timmar (23 kap. 9 § första stycket RB).

Sammanfattning

Du är skyldig att inställa dig till förhöret hos polisen, men du är inte skyldig att svara på deras frågor.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (571)
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?

Alla besvarade frågor (97717)