Är jag skyldig att godta omplacering till en annan arbetsplats?

2021-02-07 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag är 57 år gammal, medlem i Handels, och jobbar i en livsmedelsbutik, har arbetat på samma arbetsplats sedan augusti 2002.Arbetsgivaren har lagt om varsel och vill stänga butiken om två månader, anledning till stängningen är höga kostnader och sämre försälning enl. arbetsgivaren.Jag undrar;Behöver jag acceptera att arbeta i en annan butik som arbetsgivaren förslår?Har jag rätt till sex månaders avgångsvederlag from den dagen arbetsgivaren stänger butiken?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i lag om anställningsskydd (LAS). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad en arbetstagare har för skyldigheter vid omplacering och vad som gäller för avgångsvederlag. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning.

Omplacering till andra arbetsplatser

Vad gäller omplacering till andra arbetsplatser kan man i första hand vända sig till kollektivavtalet eller det personliga avtalet. Om frågan om omplacering inte är reglerad i någon av dem kan man då söka ledning av bruket hos arbetsgivaren samt branschpraxis. Saknas ledning fortfarande kan man då i sista hand utgå från tumregeln att anställningen inte är knuten till viss arbetsplats, utan att arbetsgivaren har befogenhet att inom vissa ramar förflytta arbetstagaren.

Enligt rättspraxis är arbetstagaren skyldig att godta att placeras på annan arbetsplats på samma ort eller ort som ligger nära. I rättsfallet AD 2017 nr 59 ansåg Arbetsdomstolen att flera arbetstagare vid en statlig myndighet i Stockholm är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter att myndigheten flyttat dit. Man kan alltså uppfatta regeln som att omplacering är tillåten inom ett bekvämt pendlingsavstånd, om inte annat framgår av förhållandena i det enskilda fallet.

Avgångsvederlag

Det finns ingen lag i Sverige som ger rätt till avgångsvederlag. Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Det är alltså något som kan man komma överens med sin arbetsgivare. Avgångsvederlag är frivilligt och företaget har ingen skyldighet att betala ut sådant till dig.

Däremot har du som arbetstagare rätt till sex månaders uppsägning. Detta eftersom du har arbetat på samma arbetsplats i mer än 10 år (11 § andra stycket LAS).

Sammanfattning

En arbetstagare kan vara skyldig att godta omplacering till en annan arbetsplats. Frågor om omplacering brukar regleras i kollektivavtal eller personligt avtal. Du bör därför i första hand vända dig till avtalet för att söka ledning. I sista hand kan man då utgå från tumregeln att anställningen inte är knuten till viss arbetsplats. Av rättspraxis framgår att arbetstagare är skyldig att godta omplacering till en annan arbetsplats som är inom ett bekvämt pendlingsavstånd, om inte annat framgår av förhållandena i det enskilda fallet.

Svaret på din fråga beror alltså på om omplacering är reglerad eller inte i avtalet. Är omplacering inte reglerad i avtalet kan du ändå vara skyldig att godta att placeras på annan arbetsplats så länge den är inom ett bekvämt pendlingsavstånd.

Vad gäller avgångsvederlag finns det ingen lag i svenskrätt som reglerar en arbetstagares rätt till avgångsvederlag. Det är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Du har däremot rätt till sex månaders uppsägning eftersom du har arbetat på samma arbetsplats i mer än 10 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96466)