FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/11/2020

Är jag skyldig att för min arbetsgivare berätta om mediciner jag tar?

Hej!

Jag har två frågor. Får ens arbetsgivare fråga vilken medicin man tar? Och får arbetsgivaren fråga om man kan vara farlig för andra? Jag var nämligen på rehabsamtal , där båda dessa frågor ställdes. Jag har bipolär sjukdom och medicinerar. Är för närvarande sjukskriven på 25 %. båda frågorna kändes minst sagt kränkande.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du tar receptbelagd medicin för din sjukdom och undrar om du behöver om berätta detta för din arbetsgivare. Jag utgår i mitt svar från att du är anställd hos en privat arbetsgivare och inte inom den offentliga sektorn då det där gäller andra regler.

Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagaren (3 kap. 2 § och 2 a §§ AML). En del av arbetet i att främja arbetsmiljön kan vara att ställa frågor, utföra kontroll, med mera, över mediciner som anställda tar (AFS 2005:6). Sådana kan nämligen ibland ha viss betydelse för arbetet och arbetsmiljön. En arbetsgivare kan dock i praktiken aldrig till exempel tvinga en arbetstagare att genomgå ett alkohol- eller drogtest, men en vägran från arbetstagarens sida kan utgöra saklig grund för uppsägning (7 § LAS).

För att en arbetsgivare på den privata sektorn ska kunna alkohol- eller drogtesta personalen krävs det enligt rättspraxis att man avtalat om detta i anställnings- eller kollektivavtal. På så vis har den anställde gått med på att eventuellt komma att behöva testas. Dessutom ska en intresseavväggning göras mellan arbetsgivarens behov av att testa personalen och arbetstagarens skydd för av personlig integritet. I denna avvägning ska man ta hänsyn till vad det är för slags arbete, om det är nödvändigt att testa personalen och liknande.

Med det sagt bör det förstås att din arbetsgivare har rätt till information om medicinering ifall det är relevant för att säkerställa en god arbetsplats. Hur långt denna rätt sträcker sig beror på vad som står avtalats om och arbetsgivarens faktiska behov av informationen i relation till verksamheten. Trots att frågorna kan upplevas som kränkande ska det inte glömmas bort att de inte på något sätt får användas diskriminerade av arbetsgivaren gentemot dig.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?