FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/08/2018

Är jag skyldig att fixa fel som visar sig på en vara jag sålt i godkänt skick och utan garanti?

Vi sålde en husbil den 17 juli i år. Vi har kollat att allt fungerar och inga fel finns. På kvittot står 'Fordonet säljs i av köparen inspekterat och godkänt skick, inga garantier eller återköp'. Nu har köparen hört av sig då inte värmen fungerar och fläkten blåser inte varmluft. Vi kollade den innan, inga problem och senast använd sista april. Nu vill han att vi ska betala. Hur gör vi, är vi skyldiga att betala?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att både du och köparen är privatpersoner. Vid köp av varor mellan privatpersoner används köplagen (KöpL).

Att sälja i godkänt skick

Jag utgår ifrån att du menar med att när villkoren är skrivna på kvittot så har du och köparen kommit överens om att villkoren är en del av köpeavtalet.

Även om ni kommit överens om att du inte ska ansvara för fel på husbilen kan du tvingas göra det. Att köparen skrivit på om att husbilen säljs i godkänt skick är inte giltigt under vissa omständigheter. Dessa finns i 19 § KöpL och är:

- Om varan avviker från uppgifter som inverkade på köpet, alltså om du sagt positiva saker om husbilen innan köpet som visar sig inte stämma,
- Underlåtelse att informera om brister som du kände till, alltså medvetet låtit bli att berätta något som var väldigt viktigt,
- Varan är i väsentligt sämre skick än den borde vara med hänsyn till priset och övriga omständigheter, alltså om varan är mycket sämre än köparen kunnat räkna med vid köpet.

Problemet i din fråga är om felen på husbilen kommit före eller efter att risken för varan gått över, alltså vem som ansvarar när ett fel uppkommer. Risken går vanligtvis över på köparen när varan avlämnats (13 § KöpL). Om köparen kan visa att det var fel på husbilen redan när han köpte den så kan du tvingas åtgärda felet trots att den sålts i godkänt skick.

Undersökningsplikten är uppfylld

Köparen har en undersökningsplikt som innebär att han själv måste kontrollera den innan köpet för att ha rätt att hävda vissa fel. I ditt fall låter det som att undersökningen är genomförd. Det låter också som att det rör sig om relativt stora fel som borde kunnat upptäckts. Köparen får inte klaga på fel som han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Om felen fanns innan köpet och han borde ha upptäckt dem blir du inte betalningsskyldig.

Kan köparen kräva att du betalar?

Om det skulle visa sig att felet fanns redan innan köpet så blir du skyldig att åtgärda det. Köparen kan kräva att du avhjälper felet, alltså fixar felet, om det inte skulle innebära oskäliga kostnader eller olägenheter för dig. Detta innebär saker som orimligt långa och dyra transporter eller beställning av reservdelar som är oproportionerligt dyra till husbilens faktiska värde.

Om inte avhjälpande går så kan köparen istället kräva prisavdrag på husbilen (37-38 § KöpL) eller i vissa fall häva köpet (39 § KöpL).

Hur gör vi?

Det låter som att felen antingen uppkommit efter att husbilen sålts eller som att köparen borde upptäckt felen vid sin undersökning. Om detta är fallet så är du inte skyldig att betala. Om det däremot visar sig att du till exempel sagt till köparen att du är så säker på att värmen fungerar att han inte behöver testa det så räknas husbilen som felaktig på ditt ansvar och i så fall är du skyldig att fixa den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”