FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/09/2020

Är jag skyldig att betala till leasinggivare när jag ångrat mig innan jag fått bilen?

I samband med en kommande bilaffär, har jag signerat ett erbjudande om privatleasing.

Dagen efter och mindre än 24 timmer, meddelar jag bilhandlaren att jag ångra detta erbjudanden.

Under raden där jag signat, står med väldig små bokstavar att vid en annullering kan återförsäljaren kräva ersättning för eventuella kostnader, dock max 3.750 kr.

Jag mottog omedelbart efter en faktura kr 3.750. ingen specifikation på detta beloppet.

Jag har bestridit fakturan och följande inkassokrav. Återförsäljaren vill nu ta ärendet till tingsrätten.

Min fråga är: Hur står jag och vad är sannolikt utfallet i tingsrätten

Mitt påstående är att återförsäljaren ingen kostnader har haft eftersom dem inte har kommit upp med en specifikation som efterfrågat av mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du ingått ett avtal om privatleasing. Dagen efter att du ingått avtalet har du ångrat avtalet och kontaktat säljaren. I kontraktet du skrivit under står att du som kund har möjlighet att säga upp avtalet under tiden från och med din underskrift men innan leverans har skett. Leasegivaren har för det fallet rätt att kräva ersättning för eventuella kostnader och som högst 3.750 kronor. Normalt sett benämns detta med att det är en annulleringsavgift. Du har i förevarande fall mottagit en faktura om 3.750 kronor, men utan någon specifikation, varför du bestridit fakturan. Du har även bestridit åtföljande inkassokrav. Leasegivaren vill nu ta ärendet till domstol och du undrar var du står och vad utfallet in tingsrätten sannolikt blir. Ditt påstående är att återförsäljaren inte haft någon kostnad då den inte har gett dig någon sådan specifikation som du efterfrågat.

Allmänt om annulleringsavgifter

Annulleringsavgift vid ingående av leasingavtal är ofta förekommande. Det är fullt möjligt att avtala om en sådan avgift. Hade ni avtalet om en annulleringsavgift hade säljaren haft rätt att få vad ni avtalat om. En vanlig annulleringsavgift är att kunden ska betala 2% av fordonets inköpspris och som minst 3.000 kronor. I de fallen blir kostnaden i regel högre än de 3.750 kronor som står i ert avtal.

Min bedömning utifrån det du skrivit är att ni inte avtalat om en annulleringsavgift utan om en ersättningsskyldighet. Jag kan bara utgå från vad du skrivit i din fråga, men enligt din presenterade lydelse har leasinggivaren rätt till ersättning för eventuella kostnader och som högst 3.750 kronor. Utifrån den lydelsen blir det upp till leasinggivaren att visa att den haft de kostnader som görs gällande. Att du inte fått någon specifikation som du begärt, innebär däremot inte att leasinggivaren inte haft några kostnader.

Vad blir utfallet sannolikt i tingsrätten?

Detta är en fråga vi ofta får men som vi i regel inte kan besvara. Det är omöjligt att på förhand ge besked om hur domstolen kommer att resonera. Domstolens dom kommer att presenteras utifrån vad som sägs under huvudförhandlingen och utifrån vad som då kan bevisas. Om leasinggivaren kan bevisa att den haft kostnader om 3.750 kronor (eller mer) kan du även bli betalningsskyldig. Kan leasinggivaren inte styrka dessa kostnader blir du inte heller betalningsskyldig. Hade ni däremot avtalat om en avgift (utan krav om att det ska utgöra ersättning för eventuella kostnader) hade det varit mer klart att du varit betalningsskyldig. I ditt är det helt och hållet beroende av att avtalet är stadgat så som du beskrivit det, och huruvida leasinggivaren kan styrka sina kostnader. Det är inför domstolen vederbörande ska styrka att den haft dessa kostnader. Det krävs inte att så framkommer av specifikation som du efterfrågat.

Sammanfattningsvis blir det i slutändan en bevisfråga och om leasinggivaren kan bevisa att den haft kostnader om minst 3.750 kronor. Det är å min mening inte omöjligt att sådana kostnader kan uppkomma (kreditupplysning, arbetskostnad, beställning av bil, avbeställning av bil, eventuella avbeställningskostnader för säljaren etc.).

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”