Är jag skyldig att betala min makes skulder?

Har blivit sambo och vi är förlovade och tänker gifta oss den 12/12-19, men en fråga min sambo är skuldsatt och försökt få skuldsanering men nekades....så om jag har lite bättre ekonomi allt under koll så blir jag skyldig att betala hans skulder

Mvh Vuokko

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboskap finns i sambolagen (2003:376) och regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken.

Eftersom ni väldigt snart ska gifta er kommer jag utgå från regler om äktenskap och inte samboskap när jag besvarar din fråga.

Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Skulder är personliga och var och en svarar för sina egna skulder. Du kan därför inte bli betalningsskyldig för att din (blivande) make har skulder. I vissa situationer kan du dock drabbas indirekt av att din make har skulder.

Kronofogden kan göra en utmätning hos din make (att kronofogden beslutar att viss egendom ska tas omhand för försäljning). Den egendom som finns i din makes besittning anses tillhöra honom om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen (4 kap. 19 § utsökningsbalken) eller att du äger hela egendomen (4 kap. 18 § utsökningsbalken). Det här innebär att du kan tvingas avstå från din egendom, trots att du egentligen inte ska betala för hans skulder.

Det är alltså viktigt att du kan bevisa att du åtminstone samäger egendomen för att den inte ska bli föremål för utmätning.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia LindeborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning