FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt10/04/2018

Är jag skattskyldig enligt SINK för arbete utomlands om min arbetsgivare är svensk?

Hej! Den 26 april 2017 flyttade jag till USA och arbetade därifrån för min svenska arbetsgivare på distans under resten av året och fortsatte under denna period att betala fullständig kommunal och statlig inkomstskatt. Inför deklarationen undrar jag om jag borde kunna anses ha varit begränsat skattskyldig i enlighet med SINK för perioden maj-december 2017?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) gäller personer som är begränsat skattskyldiga och arbetar i Sverige. Detta innebär att lagen inte är tillämplig i ditt fall eftersom du utför arbete utomlands och inte i Sverige (5 § 2 stycket). Även fast din arbetsgivare är Svensk kommer alltså din lön inte att beskattas enligt SINK, eftersom du arbetar i USA.

Vem som är obegränsat skattskyldig i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL), som anger att den som är bosatt (folkbokförd) här, vistas här stadigvarande eller den som har väsentligt anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig. Begränsat skattskyldig är den som inte är obegränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL).

Av informationen i din fråga framgår det inte tillräckligt mycket för att jag med säkerhet ska kunna avgöra om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Dock tolkar jag det som att du innan flytten varit bosatt i Sverige och tillfälligt blivit placerad utomlands. Det avgörande är då om du har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra detta görs en bedömning där flera faktorer vägs in, de viktigaste räknas upp i 3 kap. 7 § IL.

Att du tidigare bott i Sverige och inte verkar vara stadigvarande placerad utomlands talar för att du skulle vara obegränsat skattskyldig. Speciellt med tanke på att det finns en presumtion om att en person som flyttat från Sverige ska anses ha väsentlig anknytning under de närmaste fem åren, om man inte kan visa att man inte har en sådan anknytning. Är obegränsat skattskyldig är du skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster, också de utomlands. Detta innebär att du har gjort rätt när du betalat skatt i Sverige för tidsperioden maj - december 2017 enligt inkomstskattelagen.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo