Är jag och mina pojkvän sambor trots att vi inte skrivit samboavtal?

Jag och min pojkvän är sambos och har ej skrivit samboavtal ännu, pga att hans förvaltare vägrar skriva under för min sambo. Vilka rättigheter har vi båda gentemot varandra i så fall? Är jag som sambo anhörig till min sambo eller ej utan juridiskt avtal?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som berör samboskap och samboavtal finns i sambolagen (SL).

Samboskapet är inte avtalsbaserat

Samboskapet är inte avtalsbaserat utan uppstår automatiskt när två personer i ett parförhållanden bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll. Samboskapet ska utöver det vara stadigvarande, vilket innebär att det ska vara ett seriöst och inte tillfälligt sammanboende, 1 § SL. Om ni exempelvis är folkbokförda på samma adress, har delad ekonomi eller dylikt så är detta tecken på att ni stadigvarande bor tillsammans enligt lagens mening. Om alla ovan nämnda punkter är applicerbara på dig och din pojkvän så är ni juridiskt sett sambor och då är du att se som anhörig till din pojkvän enligt bland annat 11 kap föräldrabalken, vilket är den lag som reglerar förvaltarskap.

Samboavtalets verkan

De "rättigheter" som samboskapet ger är framför allt rättigheter som infinner sig först då samboskapet tar slut, det vill säga om ni skulle flytta isär eller någon av er avlider, 2 § SL. I sådana fall delas nämligen era gemensamma möbler och eventuell gemensam bostad mellan er, 8 § SL. Det samboavtalet gör är att reglera vad ni vill ska ingå i bodelningen och inte vid en eventuell separation, 9 § SL.

Sammanfattning

Du och din pojkvän är juridiskt sett sambor (och du därmed anhörig till honom) om ni:
- befinner er i ett parförhållande,
- har ett gemensamt hushåll samt
- bor stadigvarande tillsammans.

"Rättigheterna" gentemot varandra som samboskapet medför rör främst hur era saker delas upp om ni skulle separera i framtiden. Ett samboavtal är inget nödvändigt som måste skrivas för att ni ska vara att se som sambor enligt lagen utan ett avtal som reglerar hur ni vill fördela era saker vid en framtida separation. Av den anledningen kan dock ett samboavtal vara mycket bra att ha.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Annars får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning