Är jag och mina pojkvän sambor trots att vi inte skrivit samboavtal?

FRÅGA
Jag och min pojkvän är sambos och har ej skrivit samboavtal ännu, pga att hans förvaltare vägrar skriva under för min sambo. Vilka rättigheter har vi båda gentemot varandra i så fall? Är jag som sambo anhörig till min sambo eller ej utan juridiskt avtal?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som berör samboskap och samboavtal finns i sambolagen (SL).

Samboskapet är inte avtalsbaserat

Samboskapet är inte avtalsbaserat utan uppstår automatiskt när två personer i ett parförhållanden bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll. Samboskapet ska utöver det vara stadigvarande, vilket innebär att det ska vara ett seriöst och inte tillfälligt sammanboende, 1 § SL. Om ni exempelvis är folkbokförda på samma adress, har delad ekonomi eller dylikt så är detta tecken på att ni stadigvarande bor tillsammans enligt lagens mening. Om alla ovan nämnda punkter är applicerbara på dig och din pojkvän så är ni juridiskt sett sambor och då är du att se som anhörig till din pojkvän enligt bland annat 11 kap föräldrabalken, vilket är den lag som reglerar förvaltarskap.

Samboavtalets verkan

De "rättigheter" som samboskapet ger är framför allt rättigheter som infinner sig först då samboskapet tar slut, det vill säga om ni skulle flytta isär eller någon av er avlider, 2 § SL. I sådana fall delas nämligen era gemensamma möbler och eventuell gemensam bostad mellan er, 8 § SL. Det samboavtalet gör är att reglera vad ni vill ska ingå i bodelningen och inte vid en eventuell separation, 9 § SL.

Sammanfattning

Du och din pojkvän är juridiskt sett sambor (och du därmed anhörig till honom) om ni:
- befinner er i ett parförhållande,
- har ett gemensamt hushåll samt
- bor stadigvarande tillsammans.

"Rättigheterna" gentemot varandra som samboskapet medför rör främst hur era saker delas upp om ni skulle separera i framtiden. Ett samboavtal är inget nödvändigt som måste skrivas för att ni ska vara att se som sambor enligt lagen utan ett avtal som reglerar hur ni vill fördela era saker vid en framtida separation. Av den anledningen kan dock ett samboavtal vara mycket bra att ha.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Annars får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A16 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-08-21 06:56
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2392)
2019-09-14 sambor och deras egendom
2019-09-13 Sambo nekas tillträde till bostad, rätt till sina tillhörigheter
2019-09-09 Vad som avses med sambor
2019-09-09 När gäller sambolagen och vad innebär den för det fall vi separerar? Hur blir det om en av samborna dör och personen äger ett hus: måste den andre sambon flytta då eftersom det inte är dennes hus? Blir vårt gemensamma barn ägare? Hur gör jag då om barnet

Alla besvarade frågor (72850)