är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?

2020-10-29 i Köplagen
FRÅGA
HejÄr ett sms bindande. Sålt en bil, nya ägaren vill att jag betalar en verkstads kostnad. Jag blev förvånad när det var fel på bilen jag sålt. Smsa att jag givitv is står för kostnaden. Det känns inte rätt att jag betalar, bilen är såld i befintligt skikt.Vad gör jag??.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett SMS kan absolut ha bindande verkan vid avtal. Vid avtal om lösa saker finns det inget specifikt formkrav för avtal. Man är bunden av varje anbud och godkännande man ger i sig, oavsett om mottagaren har besvarat en eller inte (1§ avtalslagen). Om du inte skulle hålla en sådan utfästelse skulle detta kunna räknas som ett avtalsbrott.

Om du dock återkallar ditt erbjudande innan mottagaren har tagit del, alltså läst ditt erbjudande, så är det dock inte bindande längre (7§ avtalslagen). Det krävs då att din återkallelse hamnar i mottagarens inkorg, innan eller senast samtidigt som mottagaren läser ditt första SMS. Detta är dock ganska svårt för dig att bevisa.

Lagen som behandlar köp mellan privatpersoner av lösa saker, så som bilar, är köplagen. Det kan enligt andra omständigheter i denna lag finnas skäl för säljaren att kräva att du ska bekosta reparationen, om felet på bilen kan anses ha förelegat redan vid köpet, och om köparen inte borde upptäckt detta (21§ köplagen, 20§ köplagen). Även om något sålts i befintligt skick kan den ändå anses felaktig. Bilen får ändå inte avvika från uppgifter om bilen som inverkat på köparens beslut, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om vissa väsentliga egenskaper, eller om bilen avviker i väsentlig mån från vad man utifrån bilens pris och andra omständigheter kan med fog förvänta sig (19§ köplagen).

Dock är köplagen dispositiv, vilket innebär att ert avtal emellan styr er i första hand. Detta innebär att ni kan komma överens om att du ska bekosta mer än vad du är skyldig att göra, men också att du ska bekosta mindre. Om ditt SMS skulle vara öppet för tolkning, kan man göra en avtalstolkning för att göra en bedömning om vad ni faktiskt har avtalat om. En viljeförklaring ska tolkas utifrån avgivarens vilja och även meddelandets ordalydelse. Men har du uttryckligen skrivit att du bekosta reparationen är det svårt att ta sig ur det… Om köparen dock försöker svikligt förleda dig eller lura dig, skulle du kunna göra gällande att ert avtal är ogiltigt (3 kap. 30§ avtalslagen).

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är annars välkommen att återkomma till oss eller kontakta vår juristbyrå för ytterligare vägledning!

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93151)