Har jag rätt att komma ur avtalet tidigare då jag blivit uppsagd för villkorsändring?

Jag har blivit uppsagd från en lokal för omförhandling 1 år innan avtalets utgång.

Jag har nu hittat en ny bättre anpassad lokal med omgående inflyttning. Är jag ändå bunden till att betala hyran året ut? Eller har jag rätt att komma ur avtalet tidigare?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din hyresvärd har sagt upp hyresavtalet för villkorsändring och att det är fråga om ett lokalavtal på bestämd tid med ett år kvar av hyrestiden. Frågor av detta slag regleras i 12 kap Jordabalken (JB).

Avtal som gäller för bestämd tid upphör vid avtalstidens slut enligt 12 kap 3 § JB. Har man avtalat om att hyra en lokal fram till ett visst datum kan avtalet sägas upp tidigast vid avtalstidens utgång. Eftersom ditt avtal löper på bestämd tid, upphör hyresavtalet att gälla vid den avtalets utgång, alltså först om ett år. För att inte begå kontraktsbrott är du alltså skyldig att fullfölja avtalet och betala hyran året ut.

När en hyresvärd säger upp ett avtal till villkorsändring, innebär detta att hyresgästen kan fortsätta hyra lokalen efter avtalets slut, förutsatt att man accepterar de nya villkoren (12 kap. 58 § JB). En hyresvärd får inte ställa upp orimliga krav för avtalets fortsättning, om han gör detta kan man som hyresgäst kräva ersättning. Detta tar sig uttryck som ett indirekt besittningsskydd och innebär att man kan få rätt till kompensation om hyresförhållandet upphör till följd av att värden krävt högre hyra än marknadshyra eller hans förlängningsvägran är obefogad. Ersättningen motsvarar ett års hyra av lokalen i fråga (12 kap. 58 b § JB).

Sammantaget innebär detta att även om du inte kan komma ur avtalet i förtid, kan du eventuellt ha rätt till ersättning om hyresvärden kräver oskäliga villkor för fortsatt hyra av din nuvarande lokal. Om du inte vill flytta utan ersättning ska du inom två månader från uppsägningen vända dig till hyresnämnden för medling.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning