Är jag betalningsskyldig för min makes skulder?

FRÅGA
Min man och jag har gemensamt bankkonto i dagsläge, men jag ska flytta och skaffa mig ett eget konto. Om han inte kan betala sina räkningar måste jag hoppa in och betala dom? Vilket jag absolut inte vill. Vi kommer att vara gifta undertiden.Tack för svar.Marie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är om du kan bli betalningsskyldig för din mans skulder om han skulle låta bli att betala dessa. Detta är en fråga som berör äktenskap vilket regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

I äktenskapsbalken framgår att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB. Detta innebär att du aldrig kan bli ersättningsskyldig för din makes skulder, trots att ni har gemensam ekonomi och är gifta.

För din vetskap står du dock bevisbördan om din man skulle drabbas av utmätning. Skulle kronofogden komma hem till ert gemensamma hem och göra en utmätning så skulle du alltså vara tvungen att bevisa att dina saker tillhör dig eller er gemensamt för att dessa ska undantas från utmätning för din mans skulder, 4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB). Vad gäller ert tidigare gemensamma bankkonto framgår av praxis att de medel som funnits på detta konto skulle anses tillhöra dig och din man med lika stora andelar. Kronofogden skulle alltså endast kunna utmäta hälften av de medel som finns på kontot, dvs. den andel som presumeras tillhöra din man.

Av det som sagts ovan framgår att det faktum att du och din man inte längre delar ett gemensamt bankkonto och att du flyttar ut (troligen med en del av dina saker?) gör att du löper väldigt liten risk för att bli ersättningsskyldig för din makes skulder.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73748)