Är jag begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige när jag bor i USA?

FRÅGA
Hur vet jag om jag är begränsad eller obegränsad skatteskyldig till Sverige?Jag bor i USA sedan 1,5 år tillbaka, är anställd av ett amerikansk bolag, sparar pension här och betalar skatt i USA. Jag planerar att bo kvar här tillsvidare.Jag är svensk medborgare och född i SverigeMin familj och släkt är bosatta i Sverige (ej barn eller make)Har tidigare bott i Sverige i över 10 årÄger ej en bostad i SverigeBedriver AB i Sverige (förstår att denna intäkt beskattas i Sverige, frågan gäller om min inkomst intjänad i US dubbelbeskattas)Det låter galet om jag ska betala dubbel skatt i både USA och i Sverige? Har det någon betydelse vart pengarna spenderas?Tusen tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om skatt och skatteskyldighet regleras i Inkomstskattelagen (IL).

När är en person begränsad respektive obegränsad skatteskyldig i Sverige?

En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om: 1) är bosatt i Sverige, 2) som stadigvarande vistas i Sverige eller 3) en person som tidigare varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet. Detta regleras i 3 kap. 3 § IL.

I 3 kap. 7 § IL nämns de faktorer som är avgörande vid bedömningen av vad som ska anses vara en "väsentlig anknytning till Sverige". Det som ska beaktas är: om personen har svenskt medborgarskap, hur länge personen bodde här, om familjen är i Sverige, om vistelsen utomlands är av mer temporära skäl såsom studier eller hälsotillstånd, om personen bedriver näringsverksamhet i landet, om personen äger fastighet här, är engagerad ekonomiskt genom att äga tillgångar eller liknande eller det finns andra liknande förhållanden.

Uppfylls flera av dessa ovan är det troligt att personen är obegränsat skatteskyldig i Sverige och då för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

Om en person inte är obegränsat skatteskyldig kan den vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap. 17 § IL. Då beskattas enbart vissa inkomster i Sverige som har en anknytning hit. På Skatteverkets hemsida här går att läsa vilka inkomster som såfall beskattas i Sverige.

Vad gäller i din situation?

Genom en snabb helhetsbedömning tror jag att du snarare ska vara begränsat skatteskyldig i Sverige och då för din inkomst från ditt bolag här precis som du säger. Men jag kan inte uttala mig säkert enbart utifrån den informationen du skrev. Exempelvis kan faktorn hur mycket och hur ofta du spenderar tid i Sverige vara avgörande för hur just din situation ska bedömas, likaså om du har familj i USA eller inte.

Oavsett har Sverige ett dubbelbeskattningsavtal med USA, som finns till för att undanröja eventuell dubbelbeskattning som kan ske ifall båda länderna anser sig ha rätt att beskatta samma inkomst. Det innebär att personer inte ska kunna bli dubbelbeskattade. Dock kan det vara något som den skatteskyldige måste upplysa sin skattemyndighet om.

För att få svar vad som gäller just dig, råder jag dig till att kontakta relevant skattemyndighet i USA alternativt att svenska Skatteverket hade kunnat svara på några frågor. Båda dessa bör kunna besvara dig vilka inkomster som beskattas var om du är osäker.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Lycka till!

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?