Är jag anställd och vad har jag för rättigheter?

Jag har inget anställningsavtal hos mitt sommarjobb (en mindre matbutik). Där sitter jag främst i kassan, ca 30 timmar i veckan. Hittills har jag fått min lön utbetald, alla tre somrarna jag jobbat där. Min fråga lyder: räknas jag som anställd och vad har jag för rättigheter?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lagdefinition om vem som är arbetstagare utan det baseras på Arbetsdomstolens praxis. Huvudregeln är att den som på grund av avtal personligen utför arbete mot ersättning för någon annans räkning är arbetstagare. Begreppet är tvingande. Enligt domstolen så ska man göra en sammantagen bedömning utifrån olika kriterier. Bland annat tittar man på varaktigheten, om huvudmannen utövar arbetsledning och om den arbetspresterande får ersättning.

Ett anställningsavtal kan tillkomma skriftligt, muntligt eller genom konkluderat handlande. T.ex. A utför arbete åt B som tillgodogör sig arbetsinsatsen dvs handlar som att ett bindande avtal förelåg. Det svåra vid muntliga avtal är att bevisa att man har jobbat där och att det föreligger ett avtal. Eftersom du har arbetat där hela sommaren utan protest från arbetsgivaren samt att du har fått lön bör du att betraktas som arbetstagare och därmed föreligger ett anställningsavtal. Detta bedömer jag utifrån den information du har gett. Eftersom du är arbetstagare och räknas som anställd har du samma rättigheter som den som har ett skriftligt avtal. Det innebär att du kan kräva rättigheter som föreskrivs enligt lag. För din del är då Lagen om anställningsskydd tillämplig (LAS).

Enligt 6 c § LAS ska arbetsgivaren på egen hand senast 1 månad lämna skriftligt anställningsavtal samt information som är av väsentlig betydelse. Om man bryter mot bestämmelserna kan arbetstagaren kräva skadestånd, 38 § LAS. Bestämmelserna bygger på upplysningsdirektivet 91/533/EEG. En anställning är tillsvidare om inget annat har avtalat, 4 § LAS. Den som påstår tidsbegränsas anställning har bevisbördan för det (AD 2012 nr 44) såvida det inte är uppenbart att det är en visstidsanställning (AD 2005 nr 117), vilket skulle kunna vara fallet i din situation då jag uppfattar det som att du har arbetat enbart under viss tid tidigare somrar.

Slutsatsen är att du är anställd och bestämmelserna i lagen om anställningsskydd är tillämpliga. Du har då rätt att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Om du har jobbat där mer än en månad har du också rätt till skadestånd för uteblivet skriftligt avtal.

Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga!
Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo