Är intermittent anställning vid behov penisionsgrundande?

2021-07-12 i Övrigt
FRÅGA
Är intermittent anställning vid behov penisionsgrundande?
SVAR

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ersättning för innehavande av intermittent anställning vid behov är s.k. pensionsgrundande inkomst (PGI). Jag kommer i mitt svar utgå från att arbetet sker år 2021.

En pensionsgrundande inkomst beräknas av skatteverket baserat på de inkomster du som försäkrad har och vilken är pensionsgrundande (59 kap. 2 § SFB). Pensionsgrundande inkomster är som regel alla inkomster som du får av en anställning (däribland intermittent anställning) under intjänandeåret (59 kap. 3 och 8 § SFB). Flertalet undantag föreligger dock. Ett undantag är att pensionsgrundande inkomster beräknas först då det överstiger 42,3 % av prisbasbeloppet (20 135 kr för år 2021) (59 kap. 5 § SFB). Dessutom tas inte med i beräkningen pensionsgrundande inkomster som sammanlagt under intjänandeåret överstiger 7,5 prisbasbelopp (357 000 kr) för år 2021) (59 kap. 4 SFB). En ytterligare begränsning i pensionsgrundande inkomsten är att inkomster under 1 000 kr från en och samma utbetalare under året inte heller är pensionsgrundande (59 kap. 22 och 8 § SFB).

I ditt fall och sammanfattning

Lön som du får från den intermittenta anställningen är alltså som regel pensionsgrundande om den överstiger 20 135 kr under 2021. Dessutom kommer det i ditt fall vara så att lön som understiger 357 000 kr kommer att kunna ingå i det pensionsgrundande de inkomsten. Vidare för det fall din arbetsgivare av den intermittenta anställningen endast betalar ut inkomster understigande 1 000 kr under hela året tas inte den inkomsten heller upp som pensionsgrundande inkomst.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1945)
2021-09-27 Får jag konkurrera med min arbetsgivare?
2021-09-27 Avstängning av arbetstagare
2021-09-26 Kan man bli nekad anställning pga. betalningsanmärkningar?
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?

Alla besvarade frågor (95915)