Är hyresvärden skyldig att skriva under hyreskontraktet?

Hej! Sonen, 19 år, har skrivit under ett hyreskontrakt och skickat tillbaka till hyresvärden. Han har dock inte fått tillbaka det med urhyrarens underskrift. Kan han då hävda att kontraktet är ogiltigt? (det vore bra, då aktuell lgh är obeboelig pga fukt/mögel o han flyttade direkt).

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresavtal saknar formkrav vilket innebär att de inte behöver vara skriftliga för att gälla. Ett hyresavtal blir med andra ord inte ogiltigt på grund av att hyresvärden inte skriver under det.

Däremot ska hyresavtal upprättas skriftligen om hyresgästen eller hyresvärden begär det, (12 kap 2 § första stycket jordabalken). Av din fråga framgår att din son gärna vill ha ett skriftligt hyresavtal vilket är mycket klokt. Han bör därför kontakta sin hyresvärd och begära att det upprättas ett skriftligt avtal med bådas underskrifter samt att han får ett exemplar skickat till sig. Om hyresvärden inte går med på en begäran om att upprätta avtalet skriftligt kan din son stämma hyresvärden i tingsrätten eller be hyresnämnden att medla i tvisten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”