Är huset giftorättsgods eller enskild egendom när varken testamente eller äktenskapsförord finns?

FRÅGA
HejMin pappa skrev över sitt hus på sin fru men har inget äktenskapsord eller testamente.Är huset då giftesrätt eller är det hennes enskilda egendom och jag inte har rätt till någon del av det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken.

Är huset giftorättsgods eller enskild egendom när varken testamente eller äktenskapsförord finns?

Som huvudregel är all egendom som makarna äger giftorättsgods, så länge som ingen egendom är föreskriven som enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om huset är fruns enskilda egendom, så har du inte rätt till att ärva huset vid din pappas bortgång. Det beror på att endast giftorättsgods ingår i en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Din rätt till att ärva en del av huset beror därför på om huset är fruns enskilda egendom eller inte.

Egendom kan endast bli enskild genom vissa bestämda sätt. De sätten som egendom kan bli enskild genom som är aktuella i denna situation är: äktenskapsförord, testamente och gåva (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Eftersom det framgår att din pappa och hans fru inte har ett äktenskapsförord eller testamente, så kan huset inte ha blivit enskild egendom genom dem. Huset kan inte heller ha blivit fruns enskilda egendom genom ett gåvobrev. Detta beror på att en gåva mellan makar kräver att äktenskapsförord upprättas för att gåvan ska kunna vara enskild egendom. Om inget äktenskapsförord upprättats borde huset därför vara giftorättsgods. Att frun står som ägare på huset gör inte att huset är hennes enskilda egendom.

Vid din fars bortgång görs först en bodelning för att kunna genomföra arvskifte. Allt giftorättsgods ska ingå vid en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska all egendom delas lika efter att skulder dragits av (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att om huset är giftorättsgods så kommer halva värdet av huset att tillfalla din pappa vid en eventuell bodelning och bortgång. Det innebär att du skulle ha rätt till att ärva halva värdet huset om inga andra speciella omständigheter föreligger.

Sammanfattningsvis så kommer du att ha rätt till att ärva halva värdet av huset vid din fars bortgång, så länge som huset är giftorättsgods. Då inget i information jag fått tyder på att huset är enskild egendom, verkar det som att huset är giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?