FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/02/2020

Är hävning av köp möjligt vid köp av begagnad vara av privatperson?

Sålt en vara på nätet till en annan privatperson. Informerat om skicket samt sänt bild på varan där ett litet märke finns och syns tydligt. Köparen vill fortfarande ha varan och vill pruta samt bestämma hur varan skall skickas. Vi packar köper frakten. Fotar även paket och skickar iväg. Köparen betalar. Köparen vill efter ett par veckor inte ha varan. Menar att märket/skadan var större än förväntat. Vill anmäla oss och är missnöjd.

Är vi skyldiga att ta tillbaka varan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Du har, som privatperson, sålt en begagnad vara till en annan privatperson. Privatpersonen påstår att varan är felaktig och vill följaktligen häva köpet. Denna typ av problem kallas inom juridiken för fel i vara och regleras i köplagen (KöpL) om inget annat avtalats (3 § KöpL). Frågan att ta ställning till är huruvida rätt att häva köpet föreligger.

Vad innebär fel i vara?

Den aktuella varan är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Därutöver är den även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som du som säljare har lämnat i samband med köpet (18 § 1 stycket KöpL).

Fel vid köp av begagnade varor

När en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig om den avviker från det en säljare informerat om i samband med köpet eller potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL).

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag alternativt häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL).

Kan köparen kräva att du tar tillbaka varan i detta fall?

Att köparen vill att du ska ta tillbaka varan innebär att köparen vill genomföra en hävning av köpet. Omständigheterna som du har anfört i din fråga är inte tillräckliga för att jag ska kunna ge dig ett konkret svar på din fråga. Men med beaktande av det ovan anförda, ter det sig osannolikt att en hävning skulle vara genomförbar. Detta främst eftersom att du verkar ha informerat säljaren om varans skick samt av den anledning att slitage är något en köpare till viss del får räkna med vid köp av begagnade varor.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo