FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet25/04/2017

Är gräsklippare/begränsningslinga fastighetsföremål?

Hej,

Vad gäller om en säljer sitt hus där en Robotgräsklippare finns.

Ingår den i husköpet eller räknas det till "lösöre" om inget skrivs i objektsbeskrivningen/köpekontrakt alt uttalas muntligt ang en robotgräsklippares finns.

Dock kan ju en köpare se den vid en husvisning om den sker sommartid.

Samt vad gäller för begränsningsslingan som ligger i gräsmattan? Det är ju en fast installation anpassat för tomten, men passar ju flera modeller av robotgräsklippare och således är inte bunden till den specifika laddaren/gräsklipparen som finns vid fastigheten.

Det är ju en lite lurig fråga då det både är en fast installation och en "lös" del. Men i normalfallet har ju en säljare ingen skyldighet att lämna en vanlig handjagare.

Rätt och slätt, om robotgräsklipparen ej marknadsförs, men ej heller står i köpekontraktet om den ingår el ej. Kan en köpare ta förgivet att den skall lämnas alt kan säljaren ta den med sig utan att bli dragen inför rätta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att det är en fastighet dvs hus med mark som säljs. Det innebär att jordabalken blir tillämplig enligt 1 kap. 1 § JB. (https://lagen.nu/1970:994)

Jordabalken ställer upp en del villkor för vad som anses höra till fastigheten i 2 kap. 1 § JB. Där anges att byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk anses tillhöra fastigheten. Begränsningsslingan kan mycket väl anses vara en ”ledning” eller en ”annan anläggning” i lagens mening. Begreppet anbragts för stadigvarande bruk innebär att den avsikten när du satte dit slingan är avgörande. När slingan sattes ut ska fastighetsägaren avsett att den ska vara där för stadigvarande bruk vilket innebär att den ska varit avsedd som en långsiktig lösning. I 2 kap. 4 § ställs krav på att den som äger föremålet ska även vara fastighetsägaren för att föremålet ska anses höra till fastigheten. Det innebär att om du endast är en nyttjanderättshavare kan inte en slinga som du monterat anses höra till fastigheten vid en försäljning. Bestämmelsen innebär även att om t.ex två personer äger fastigheten men endast den ena har köpt ett föremål och anbragt den enligt 1 § blir inte föremålet automatiskt en del av fastigheten. En bedömning måste då göra i det enskilda fallet för att utreda om samtliga delägare hade nytta av föremålet Se NJA 2014 s. 35.

Slingan anser jag kan höra till fastigheten enligt 2 kap. 1 § JB, men då måste även 2 kap. 4 § JB vara uppfylld. Avgörande är avsikten av fastighetsägaren samt huruvida eventuella delägare har nytta av föremålet.

Själva robotgräsklipparen anser jag inte vara en ”annan anläggning” som lagen presenterar som vad som kan tillhöra fastigheten. Om inget annat avtalas ska den därmed inte anses följa med fastigheten vid en försäljning. Vi har därmed två föremål där jag gör olika bedömningar på huruvida de hör till fastigheten. En lösning på detta hittar jag inte i vare sig lagen eller litteraturen. Ett klart svar på hur man hanterar en sådan situation verkar inte finnas. Jag skulle lösa detta med att säljaren får behålla gräsklipparen men att slingan stannar kvar på fastigheten. Som du skrev så fungerar slingan även för andra gräsklippare vilket kan vara avgörande för om man kan separera föremålen. Den absolut bästa lösningen är självklart att köparen och säljaren kommer överens och avtalar om slingan samt gräsklipparen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob PeräRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”