Är gåvotagare eller gåvogivare av fastighet skyldig att återföra värdeminskningsavdrag?

FRÅGA
En far har gett en hyresfastighet i gåva till sin son 31/12 2015. Sonen säljer fastigheten under 2016. Det finns värdeminskningsavdrag som ska återföras till beskattning. Vem ska skatta för dessa värdeminskningsavdrag?Är det gåvogivaren eller gåvotagaren?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är gåvotagaren som vid en försäljning av fastigheten ska återföra värdeminskningsavdragen.

Enligt 19 kap. 18 § inkomstskattelagen ska gåvotagaren inträda i gåvogivarens skattemässiga situation vad gäller värdeminskningsavdrag på byggnader. Motsvarande gäller för värdeminskningsavdrag för markanläggningar (se 20 kap. 12 § inkomstskattelagen). Detta är ett uttryck för den så kallade kontinuitetsprincipen. Anledningen till att värdeminskningavdragen ska återföras är att det redan gjorts skatteavdrag i inkomstslaget näringsverksamhet och vid en försäljning av fastigheten ska man inte kunna göra avdrag för samma belopp en gång till.

Om sonen säljer fastigheten vidare, ska han återföra värdeminskningsavdragen och avdragen för förbättrande reparationer och underhåll som om han köpt fastigheten vid det närmast föregående köpet (alltså när fadern köpte fastigheten). De värdeminskningsavdrag som fadern gjort ska således sonen återföra vid en försäljning.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97711)