FrågaAVTALSRÄTTGåva03/12/2015

Är gåvolöftet bindande eller kan vi ta det som förskott på arv?

Min mamma har betalat ett belopp till mig varje månad ett par år som ett sorts "plåster på såret" för att hon gick bakom min rygg och hjälpte min storebror att köpa bostad plus att hon betalade hans räkningar och en massa annat. Tanken var att jag aldrig skulle få reda på detta men hon blev avslöjad och jag fick slåss i ett helt år för att få henne att ge mig också. Tillslut gick hon med på att kompensera mig och jag valde då att köpa en sommarstuga. Nu har hon kontaktat en advokat där hon tänker upphöra med betalningen till mig, kan hon göra så??

Överenskommelsen var att hon skulle betala denna summa varje månad tills lånet på stugan var betald.

Hur överenskommelsen skulle se ut finns skriftligt i vår mailkontakt, däremot finns inte hennes svar. "Bevis" på vår överenskommelse backas upp genom kontohistorik från hennes konto till mitt under dom senaste tre åren.

Vi blev tyvärr tvungna att sälja stugan för att kunna köpa en bostad närmare barnens skola så vi kommer att byta stuglånet mot ett annat lån. Hennes del att betala var 500 000.

Hoppas ni kan hjälpa mig att få lite klarhet i detta.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Grunderna för transaktionsförhållandet.

Som jag förstår det har ni två en frivillig överenskommelse om att din mor ska betala av ditt köp av en sommarstuga. Du anger ingen annan grund för att hon ska betala av ditt köp än att hon tidigare har gett pengar, i olika former, till din bror och att du av rättviseskäl ska få motsvarande belopp som din bror mottagit. Föreligger det ingen motprestation från din sida får det anses ligga närmast att det rör sig om en benefik transaktion från din mor till dig m.a.o. en gåva.

En benefik överenskommelses bindande verkan.

Utgångspunkten är att ett löfte om en gåva inte är bindande och din mor då kan avbryta gåvoförfarandet när som helst, gåvolagen 1 §. Viktigt är dock om gåvan kan anses "fullbordad" i och med att hon har betalat under tre års tid till ditt konto. Eftersom att hon betalar till just ditt konto och inte verkar ha varit inblandad i avtalen vad gäller köpet av sommarstugan kan hon inte anses köprättsligt bunden gentemot säljaren att fullgöra betalningen vilket ni kunde ha använt som ett argument. Då pengarna betalas in till ditt konto ligger det närmast att bedöma varje inbetalning som en separat gåva som fullgörs i och med överföringen, i annat fall kunde du ju lika gärna ha fått hela köpeskillingen från början som gåva.

Har du mottagit ett skuldebrev eller någon annan form av utfästelse från din mor om att hon ska ge dig pengar i gåva motsvarande hela köpeskillingen för sommarstugan är gåvan att anse som fullbordad endast till den del du har mottagit medel, gåvolagen 2 §. Så även om du har ett mail eller något annat papper på att hon ska ge dig pengar över en tid är det troligtvis så att du inte har rätt till mer än det du redan har fått. Du har rätt att behålla de redan mottagna medlen.

Önskar ni ta strid i denna fråga skulle jag nog ta sikte på frågan om gåvans "fullbordande" och hävda att gåvan redan i och med den första överföringen ska anses fullbordad även om det rör sig om flera överföringar. Min bedömning är dock att ni troligtvis inte kommer att nå framgång med en sådan talan.

Förskott på arv.

Ett alternativt argument som egentligen inte har bärighet ännu är att din mors gåvor till din storebror skulle kunna anses utgöra förskott på arv. Eftersom det rör sig om dig och din bror, d.v.s. bröstarvingarna till din mor, kan din mors gåvor till din bror avräknas som förskott på arv vilket medför att du har möjlighet att ärva mer än din bror. Viktigt att notera är dock att det inte får ha föreskrivits något annat mellan din mor och din bror eller att det med hänsyn till omständigheterna framgår att det inte varit avsett som förskott på arv, ärvdabalken 6 kap. 1 §. Kanske skulle ni med detta argumentets hjälp kunna övertyga din mor att genomföra hela gåvan. I annat fall bör du försöka dokumentera hur mycket din mor gett din bror i "förskott" för att sedan kunna använda detta vid en framtida arvsfördelning. Det är en argumentationsfråga huruvida det din mor gett din bror verkligen ska ses som förskott på arv och ni bör anlita en jurist om det blir tvist i frågan.

Vill ni ha hjälp att medla eller driva en kommande tvist i domstol kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp i ert ärende.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”