Är gåvobrev bevis till ägandet av fastighet?

2019-06-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur viktigt ett gåvobrev är. I detta fall en gåva av fastighet till mig från mitt ex. Fastigheten är registrerad på mig hos lantmäteriet men mitt ex har gått in till mig utan lov och tagit gåvobrevet från mig. Kan jag behöva det vid nåt tillfälle eller kan mitt ex förstöra nåt för mig när han tagit det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Gåvobrevet som du har fått av ditt ex är en handling där han, dvs. gåvogivaren, uttrycker sin vilja att ge bort fastigheten till dig (gåvotagaren). Ett gåvobrev behövs när man vill ge bort något värdefullt. Med gåvobrevet finns möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. I praktiken ska gåvobrevet fungera som ett bevis för avsikt att skänka bort fastigheten. Det är därför viktigt att det är formulerat på ett sätt som gör att viljan av att ge bort gåvan är tydlig för utomstående. Enligt 4 kap 29 § jordabalken (JB) så gäller samma formkrav som vid ett köp enligt 4 kap 1 § JB. Efter att gåvobrevet överlämnats ansöker gåvotagaren om lagfart på fastigheten. Om du redan står på lagfarten så betyder det att gåvobrevet egentligen inte längre spelar någon roll eftersom du redan är registrerad på fastigheten.
Lagfarten är själva beviset på att det är du som äger fastigheten, med andra ord kan ditt ex inte förstöra något genom att ta gåvobrevet ifrån dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2038)
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?

Alla besvarade frågor (92012)