FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt07/02/2017

Är fullmakten korrekt undertecknad?

är denna fullmakt korrekt

undertecknad aaaaa med personnr xxxxxx

ger härmed min hustru bbbbb med personnr

xxxxxxx fullmakt att i mitt namn och för min

räkning företräda mig.

- kvittera alla försändelser och att i bank ta ut pengar som finns på mina konto

- sälja vår fastighet med fastighetsbeteckning

xxxcccc.

Även i övrigt min hustru rätt att, i alla angelägenheter som angår mig,företräda mig och bevaka mina rättigheter

Denna fullmakt äger giltighet med medelbar

verkan.

ort xxxcc

undertecknad xccccn

Lawline svarar

Hej!

Regler om fullmakt finns i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

I avtalslagens 10-27 §§ finns allmänna regler om hur en fullmakt kan meddelas. I 16 § kan man utläsa att en fullmakt kan utgöra en skriftlig handling som överlämnas till fullmäktigen (d.v.s. den som ska företräda dig).

Det finns många exempel på hur en fullmakt kan meddelas. I 10 § 2 st. kan man läsa om ställningsfullmakt, i 13 § kan man läsa om fullmakt genom meddelande till tredje man och i 14 § kan man läsa om fullmakt genom kungörelse. Det finns även s.k. tolerans- och kombinationsfullmakter som inte är lagreglerade fullmakter.

Det finns inte enligt lag några krav på vad en skriftlig fullmakt ska innehålla. I min mening har du tydligt formulerat vem som är fullmaktsgivare genom att ange namn och personnummer. Du anger vem fullmäktige är genom namn och personnummer. Du anger vilka rättshandlingar fullmäktige får göra i ditt namn och för din räkning. Dessutom förtydligar du vilken fastighet som får säljas genom att ange fastighetsbeteckning och avslutar med att ange ort och underskrift. Det jag tycker kan tilläggas är ett datum från den dag då fullmakten tecknades.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”