Är felaktig fakturering grund för hävning?

FRÅGA
Hejsan.Jag köpte en produkt via en telefonförsäljare.I avtalet sas det att varannan månad skulle jag få en vara för endast 199kr.När första försändelsen kom fanns där en fraktavgift på priset som aldrig framgick.Detta ringde jag och påpekade till företaget, vi lyssnade igenom inspelningen och jag fick rätt i mitt påstående. Priset skulle korrigeras till nästa försändelse, dvs att frakten skulle tas bort i de 4 nästa försändelserna samt att de skulle dra av priset för den frakt jag betalade.I den nya försändelsen är priset halvt korrigerat, dock får jag en faktura där jag ska betala mer än vad som är avtalat.Är detta grund till att kunna häva avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal som ingås via telefon regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Näringsidkarens informationsskyldighet vid avtal på distans
En näringsidkare ska innan ett avtal ingås ge konsumenten information om bland annat kostnader för leverans (2 kap. 2 § 4 punkten). Vidare ska konsumenten informeras om varans pris och om avtalet avser en prenumeration, ska kostnaderna per faktureringsperiod och per månad anges (2 kap. 2 § 3 punkten). Näringsidkaren ska också informera om villkoren för att säga upp avtalet (2 kap. 2 § 16 punkten).

Är felaktig fakturering grund för hävning?
I lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns bestämmelser om ångerrätt (2 kap. 10–15 §). Det finns dock inga bestämmelser som reglerar grunder för hävning av avtal. Detta regleras istället i avtalet som ingicks mellan konsumenten och näringsidkaren.

I konsumentköplagen (KköpL) finns dock bestämmelser som är tvingande till konsumentens fördel. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (3 § KköpL). Grund för hävning är dessvärre inte felaktig fakturering. Grunder för hävning är istället säljarens dröjsmål (13 § KköpL) och fel på varan (28 och 29 § KköpL).

Att du blivit felaktigt fakturerad är inte grund för att häva avtalet enligt lag. Du får istället se vad avtalet mellan dig och försäljaren säger om villkoren för hävning av avtalet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?