Är fastskruvade sängar byggnadstillbehör?

2016-08-20 i Fastighet
FRÅGA
Vi har köpt ett fritidshus. Tillhörande gäststugor hade fastskruvade sängar. Får säljaren ta med dessa? Kan nämna att det är ett köp gjort utan mäklare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som följer med fastigheten vid köp är helt beroende av vad man har avtalat, då det alltid går att bestämma att vissa saker ska inkluderas eller exkluderas och det är upp till parterna att komma överens om. Det finns dock vissa saker man som köpare kan förvänta sig vid fastighetsköp om inte annat avtalas. Det kan vara beroende av vad som finns med på visningen (om det förekommit en sådan). Om man har haft tillfälle att få titta på huset innan köpet så brukar man även då kunna förvänta sig att vissa ”fasta” saker på huset ska finnas med, s.k. fastighetstillbehör som anses komma med själva fastigheten, om inte annat avtalas.

Vad som utgör fastighetstillbehör regleras i Jordabalken 2 kap 1-2 §§ (samt 3 §, men den avser endast industribyggnader). Här är 2 kap 2 § JB aktuell, s.k. byggnadstillbehör (en form av fastighetstillbehör), föremål som anses utgöra tillbehör till en byggnad genom sin mer eller mindre påtagliga anknytning till den. Där räknas fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om den är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Exempel som tas upp i paragrafen är fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning (se hela uppräkningen här, den är dock inte uttömmande). Det är därmed en bedömningsfråga om dessa fastskruvade sängar ska anses vara byggnadstillbehör eller ej. De rekvisit som måste vara uppfyllda är:

Byggnaden ska ha blivit försedd med föremålet (sängarna), det ska vara ägnat till stadigvarande bruk

Att byggnaden ska ha blivit försedd med föremålet åsyftas att det ska ha tillförts byggnaden på sådant sätt att det ska vara svårt att flytta på. Sängarna uppfyller det här kriteriet då de bör räknas som ”fast inredning”. Att det ska vara ägnat till stadigvarande bruk menas att det måste vara av den typen att det måste kunna anses vara till nytta även för framtida ägare av fastigheten.

För att de ska anses vara byggnadstillbehör gäller dock också att det är fastighetsägaren som försett byggnaden med föremålet, om det är någon annan utomstående person som inte äger fastigheten så kan läget bli ett annat, likaså om fastighetsägaren inte är ägare till föremålet denne försett byggnaden med (2 kap 4 § JB).

Det är svårt för mig att direkt svara på huruvida sängarna kan anses vara byggnadstillbehör och därmed ingå i köpet, men det finns en del faktorer som talar för att så är fallet. Det hänger mycket på vad ni har haft fog att förvänta er när ni tittade på och köpte huset och därmed även vad säljaren har sagt innan köpet. Om säljaren innan köpet har nämnt att sängarna inte ingår, eller att de inte fanns där vid visningen så gäller naturligtvis det. Om ett föremål som räknas som byggnadstillbehör inte ska ingå vid köp av en fastighet så bör detta dock framgå tydligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (555)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?
2021-03-29 krav på ventilation

Alla besvarade frågor (91059)