Är fastighetsägare och markägare samma sak?

2020-03-08 i Fastighet
FRÅGA
Är fastighetsägare och markägare samma sak?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i jordabalken (JB).

Är fastighetsägare och markägare samma sak?

Den civilrättsliga definitionen av fastighet återfinns i 1 kap. jordabalken (JB). Där framgår det att fast egendom är jord som i sin tur kan vara indelad i olika fastigheter (1 kap. 1 § JB). Ofta misstas begreppet fastighet i vardagligt tal som en byggnad; vilket inte är korrekt.

Däremot kan en fastighet inrymma ett hus exempelvis. Om huset ägs av fastighetsägaren och är avsedd för eget bruk anses huset vara ett tillbehör till fastigheten. Med andra ord är fastighet alltså ett mark, eller vattenområde.

En fastighetsägare kan exempelvis äga ett markområde utan några byggnader därtill, likaså det omvända (2 kap. 1 § JB).

En markägare äger i stället en viss del jord. Jämfört med fastighetsägare - där äganderätten är lite mer omfattande. Markägare kallas även för jordägare (8 kap. 1 § JB).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll