Är fastigheten giftorättsgods?

FRÅGA
Hej!Jag äger en fastighet, är gift, vi har inget äktenskapsförord. Vid skilsmässa är fastigheten med i giftorätten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det stämmer att fastigheten, om du är gift utan äktenskapsförord, nog är giftorättsgods. I 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) står att "en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom".

Fastigheten är enskild egendom om ni skrivit att den ska vara det i ett äktenskapsförord eller om du fått den i gåva, genom arv eller testamente med villkoret att den ska vara din enskilda egendom, 7 kap 2 och 3 §§ ÄktB.

Hoppas det besvarade din fråga

Hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll