Är fängelse ett vanligt straff vid misshandel?

FRÅGA
Hej! Har en fråga angående en misshandel där personen blev knuffad och fick en bula i huvudet. Personen fick inga bestående skador mer än ont i ryggen (personen har ryggproblem sen tidigare). Gärningsmannen är runt 30 år och ostraffad, men är ej svensk medborgare (bott här i 6 år) och väntar på förlängning från migrationsverket. Har ett litet barn och lever ett stillsamt liv. Hela situationen var onödig. Hur ser framtidsutsikterna ut för den personen? Är fängelse ett vanligt straff vid misshandel? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller misshandel stadgas bestämmelserna om detta i 3 kap 5 § brottsbalken. Av denna paragraf följer att "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader".

Av den korta gärningsbeskrivning du ger är det svårt att avgöra huruvida misshandeln är att anse som ringa, misshandel i normalgrad eller grov misshandel. Skulle misshandeln vara att anse som grov är fängelse i princip en garanterad påföljd. Tvärt om behöver det inte bli aktuellt med fängelse om misshandeln är att anse som ringa.

Inte heller om man skulle konstatera att misshandeln är att anse som en misshandel i normalgrad (som enligt paragrafen ska innebära fängelse i högst två år) måste påföljden bli fängelse. Misshandel är visserligen ett artbrott, vilket ger en presumtion för fängelse. Det kan dock finnas skäl som talar för en icke frihetsberövande påföljd. Till exempel att den tilltalade jobbar, har ett litet barn och lever ett stillsamt liv i övrigt. Hur denna bedömningen kommer göras i det specifika fallet är emellertid väldigt svårt att uttala sig om utifrån de omständigheter du har givit.

Jag uppfattar även din fråga som att du undrar hur detta kan påverka personens chans till förlängt uppehållstillstånd. Av 5 kap 17 § Utlänningslagen framgår att det kan finnas särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd. Här ska särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamt.

Detta innebär att en misshandelsdom även skulle kunna påverka personens chanser att få förlängt uppehållstillstånd i Sverige.

Jag vill dock än en gång påpeka att det är svårt att göra en fullständig bedömning utifrån de uppgifter du givit i frågan. Domstolen hanterar varje fall utifrån de specifika omständigheterna i det enskilda fallet och jag kan därför inte ge något säkert uttalande om vad som kommer att hända med personen ifråga.

Hoppas att svaret varit till din hjälp. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97596)