FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring28/06/2022

Är falsk marknadsföring olagligt?

Är det olagligt att som privatperson utge sig för att ha ett samarbete med ett företag utan att det fakto ha en överrenskommelse om det. Exempelvis om en influenser uttryckligen skriver att de samarbetar med ett företag?

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

I en sådan situation är Marknadsföringslagen tillämplig. Enligt 4 § Marknadsföringslagen är bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 tillämplig som lag i Sverige. Enligt 5 artikeln 1 p. i direktivet ska otillbörliga affärsmetoder vara förbjudna. Som otillbörliga affärsmetoder räknas vilseledande marknadsföring enligt 5 artikeln 4 p. a). Enligt artikel 6 är falsk marknadsföring att anses som vilseledande. Det innebär i den här situationen, att utge sig för att ha ett samarbete utan att faktiskt ha det utgör vilseledande marknadsföring som är förbjudet. Det är alltså olagligt att skriva att man samarbetar med ett företag utan att göra det i praktiken. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor! 

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare