FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt01/09/2022

Är ett svenskt medborgarskap lika med skattskyldighet i Sverige?

Hej, Är ett svenskt medborgarskap lika med skattskyldighet i Sverige? Anta att jag inte anses inte ha väsentlig anknytning till Sverige, och inkomster som inte heller är anknutna till Sverige. Är jag ändå begränsat skattskyldig om jag har ett svenskt medborgarskap? Tack! 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledning
För att besvara din fråga så antar jag – åtminstone hypotetiskt – att du har svenskt medborgarskap. 

Jag kommer inledningsvis förklara begreppen obegränsad skattskyldighet samt begränsad skattskyldighet. Därefter kommer jag, i tur och ordning, svara på de två frågor du ställt. För tydlighetens skull stryker jag under o:et i obegränsad/-t

Obegränsad och begränsad skattskyldighet
Obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet  för fysiska personer definieras i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). 

Är en fysisk person obegränsat skattskyldig, så är hen skattskyldig för samtliga sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Obegränsat skattskyldig är den som (1) är bosatt i Sverige, (2) vistas stadigvarande i Sverige, eller (3) har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige tar man i beaktning ett antal s.k. anknytningspunkter, vilka finns att hitta i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen. Trots att omständigheten svenskt medborgarskap räknas upp först i den hänvisade paragrafen, så är den inte av störst betydelse i bedömningen – anknytningspunkterna har nämligen ingen inbördes rangordning. Enligt rättspraxis är de mest betydelsefulla omständigheterna om personen har en bostad, familj eller bedriver näringsverksamhet i Sverige. Exempelvis, som utgångspunkt väger det alltså tyngre i bedömningen av en persons väsentliga anknytning om hen har bostad i Sverige än om hen har svenskt medborgarskap. 

Begränsat skattskyldig är den person som bl.a. inte är obegränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Alltså, om man inte är obegränsat skattskyldig, så är man begränsat skattskyldig. En person som är begränsat skattskyldig är skyldig att betala skatt i Sverige när någon av paragraferna 3 kap. 18 § till och med 20 § är tillämpliga. 

Observera att ytterligare bestämmelser om skattskyldighet finns bl.a. i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och kupongskattelagen (1970:624)

Är ett Svensk medborgarskap lika med skatteskyldighet i Sverige?
Ett svenskt medborgarskap innebär inte att man automatiskt är skattskyldig i Sverige, men det är en omständighet som ska tas i beaktning vid bedömningen av om personen är obegränsat skattskyldighet. Omständigheten är inte någon av de mest betydelsefulla; en person kan alltså vara svensk medborgare och samtidigt inte vara obegränsat skattskyldig. 

Anta att jag inte anses inte ha väsentlig anknytning till Sverige, och inkomster som inte heller är anknutna till Sverige. Är jag ändå begränsat skatteskyldig om jag har ett Svenskt medborgarskap?
Du har skrivit ”inte” två gånger i den första meningens första sats. Jag antar att det är ett skrivfel och jag svarar utefter att du endast menat skriva ett ”inte” – alltså, vill du att vi antar att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. 

Om du inte är bosatt i Sverige, inte vistas stadigvarande i Sverige och – trots ditt svenska medborgarskap – inte bedöms ha väsentlig anknytning till Sverige, så är du inte obegränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom du inte är obegränsat skattskyldig, så är du istället begränsat skattskyldig. 

Sammanfattning
Svenskt medborgarskap är en omständighet som tas i beaktning vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige och därigenom om hen är obegränsat skattskyldig. Ett svenskt medborgarskap innebär inte per automatik att personen har väsentlig anknytning till Sverige. En person kan alltså, trots sitt svenska medborgarskap, bedömas inte ha väsentlig anknytning. Är en person inte obegränsat skattskyldig, så är hen i stället begränsat skattskyldig. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem. Jag passar på att rekommendera Skatteverkets hemsida. Där kan du läsa mer om hur svenskt medborgarskap påverkar bedömningen av en persons väsentliga anknytning till Sverige och i förlängningen personens skattskyldighet - klicka här.

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”