Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?

FRÅGA
Om en någon trycker ner en person på soffan och tar strypgrepp på personen för att den ska hålla sig nertryckt på soffan, kan de kallas mordförsök?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan det sägas att brottet mord regleras i 3 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Där framgår det att "den som berövar annan livet döms för mord". Hade strypgreppet fått följden att personen i fråga avled hade det alltså varit ett mord i lagens mening. Men även förberedelse och försök till mord är straffbart, vilket finns reglerat i 23 kap 1 § BrB. För att någon ska kunna dömas till ett så kallat försöksbrott krävs det att brottet har påbörjats men inte fullbordats men att det har funnits en fara för att brottet skulle fullbordats, eller om den faran var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det innebär att, för att någon ska kunna dömas till försök till mord, åklagaren måste kunna bevisa att gärningspersonen haft avsikt att beröva den andra personen livet. Det krävs dock inte att gärningspersonen haft en tydligt uppsåt att döda (vilket inom juridiken kallas avsiktsuppsåt), utan det räcker med att gärningspersonen varit likgiltig inför risken att personen ifråga skulle kunna dö av gärningen (likgiltighetsuppsåt).

Sammanfattningsvis så kan en person som utfört handlingen du beskriver ha gjort sig skyldig till försök till mord om personen i fråga åtminstone varit likgiltig inför risken att den utsatta personen skulle kunna dö av gärningen.

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?