Är ett småmålsförfarande aktuellt när jag vill kräva en säljare på ersättning?

FRÅGA
Hej! Har köpt en större båt av privatperson där affären gick via en båtmäklare. När båten levererades och sjösattes så visade det sig att den läcker och att kostnaderna för att hitta samt åtgärda läckan troligen kommer vara betydande. Jag hävdar att säljaren haft kännedom om detta och borde ha upplyst mig som köpare om detta. Dock kommer det ju stå ord mot ord då jag har ingen möjlighet att bevisa att läckan funnits sedan tidigare men skulle ändå vilja få saken juridiskt prövad. Risken är att jag förlorar och får då svarandens rättegångskostnader som grädde på moset... Dock har jag hört om något som heter småmålsförfarande där det ev finns en begränsning på vad jag i händelse av förlust skulle vara ekonomiskt ansvarig för? Är småmålsförfarande lämpligt för ovanstående situation? Var hittar jag regelverket runt detta? Tacksam för all hjälp ni kan erbjuda! Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du önskar att vi reder ut vad ett småmålsförfarande är, och om det är något alternativ för dig och den situation du befinner dig i.

I lagstiftningen kallas småmålsförfarandet för ett förenklat tvistemål. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 1 kap 3 d §.

Fördelen med att använda sig av ett förenklat tvistemål är, precis som du säger, att rättegångskostnaderna kan begränsas. Den som förlorar tvisten behöver bara ersätta vissa mindre kostnader. Listan hittar du i RB 18 kap 8 a §, och inkluderar en timmes rådgivning (1342 kr exklusive moms), ansökningsavgiften för stämningen på 900 kr, resekostnader till och från domstolen samt rimliga kostnader för vittnesbevisning.

De största kostnaderna i tvistemål brukar utgöras av det arvode som parterna betalar sina ombud. I förenklade tvistemål får man ingen ersättning för sina ombudskostnader, även om man skulle vinna målet. Den bakomliggande tanken är att parterna, i det här fallet du och säljaren, ska kunna föra sin egen talan och att det därför inte ska finnas några ombudskostnader.

Det som gör ett tvistemål till ett förenklat tvistemål är dock att det som mest rör en summa som uppgår till ett halvt prisbasbelopp. I år ligger prisbasbeloppet på 45 500 kr, så summan du och din motpart tvistar om får alltså inte överstiga 22 750 kr. Det går inte heller att komma runt beloppsbegränsningen genom att bara yrka på att ersättas med 22 750 kr, när den bakomliggande tvisten rör ett högre värde.

Med tanke på att ditt fall rör en båt, och du anger att kostnaderna kommer att bli "betydande" är det inte säkert att du medges ett förenklat tvistemål.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98481)